Tømmerpriser

Avvirkning på rekordnivå også i 2022

Ved utgangen av november var det målt inn nesten 200 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i rekordåret 2021. Men det er ikke opplagt at det blir ny rekord. 

Avvirkningen i desember i fjor var uvanlig
høy for årstiden, vanligvis er desembertallene både hundre og tohundre tusen kubikk
lavere. Avhengig av årets desemberinnmåling
kan det derfor hende at vi kommer ut på
omtrent det samme som i fjor, tross et solid
«forsprang» så langt i år.

Totalt ble det målt inn 894 000 kubikk i
november. Det er 34 000 kubikk mindre
enn i november i fjor. Så langt i år er det
målt inn 10,2 millioner kubikkmeter, viser
tallene fra Skogdata.

Sagtømmerprisene gikk ned fra oktober
til november. Det samme gjorde prisen på
massevirke av furu. Sagtømmer av gran ble
i gjennomsnitt betalt med 650 kroner,
11 kroner mindre enn i oktober.

For sagtømmer av furu var gjennomsnittsprisen 616 kroner. Det er 15 kroner mindre enn
måneden før.

Massevirke av gran gikk opp 4 kroner til
370 kroner og massevirke av furu gikk altså
ned med 3 kroner til 325. For alt virke
samlet var gjennomsnittsprisen 526 kroner
i november. Det er 12 kroner mindre enn
i oktober.

 

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken,
Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med
tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer
inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.

 

Les også Heftig tømmerhandel i Østersjøen