Stafettpinnen

Stafettpinne: Investeringer kan gå til utlandet

Norske Skog: Svakere norske resultater Investeringer kan gå til utlandet. Rammevilkårene avgjørForenkle, forbedre og harmonisere

De norske fabrikkene har hele tiden gått godt, men nå er resultatene fallende. Ledelsen frykter nå at de nye eierne heller vil investere i de utenlandske enhetene, der politikerne virkelig viser at de er opptatt av rammevilkårene.

TEKST: CARSTEN DYBEVIG, DIREKTØR FOR KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT I NORSKE SKOG

For noen år tilbake fikk jeg en telefon fra det australske handelsdepartementet som lurte på om de kunne komme innom vårt hovedkontor på Skøyen for å snakke om Norske Skogs vilkår for å drive næringsvirksomhet i Australia. Noen uker senere dukket det en hel delegasjon opp. Som seg hør og bør fikk de en generell beskrivelse av vår virksomhet. Norske Skog har produksjon ved 7 fabrikker i fem land. Et av dem er Australia. Her har vi to fabrikker: en på øya Tasmania og en i Albury, et tettsted midt mellom Melbourne og Sydney.

AUSTRALIERNE BAD OM RÅD

Det interessante var at den australske myndighetsdelegasjonen ville vite alt om de australske fabrikkenes konkurransesituasjon. Hva kunne australske myndigheter gjøre for at rammevilkårene skulle bli bedre? Hadde vi noen konkrete forslag? De australske fabrikkene eksporterer stadig større deler av produksjonen til det asiatiske markedet ettersom papirforbruket i Australia, som de fleste andre steder, har blitt redusert. I tillegg har en rekke andre produsenter økt eksporten til Australia, altså gjort vår konkurranseposisjon mer utsatt. Det interessante er at myndighetene oppsøker utenlandske eiere med tanke på å forbedre konkurranseforholdene for næringslivet. Det er vel kanskje unødvendig å nevne at våre to fabrikker i Australia har et nært og godt forhold til både lokale og sentrale myndigheter.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.