Kommentar

Kommentar: Muligheter i det fantastiske virkesmarkedet

Unike muligheter for både skogeiere og skogsentreprenører kan oppstå når vanskelige driftsforhold faller sammen med en rødglødende høykonjunktur for skogindustrien, som går for fullt for tiden. Eller sagt på en annen måte; regnestykket går kanskje ikke helt opp for skogindustrien om dagen.KOMMENTAR: FREDRIK REUTER, SKOGSFORUM, SVERIGE

Mangel på biomasse til industri er allerede et faktum, men ikke noe verken sagbruk eller treforedling vil snakke høyt om. Og det er ingen tvil om at det blir verre, et tydelig tegn er at SVT har det som førstesak på sin nett- side. Og statistikk fra Skogsstyrelsens data- baser viser at det er svært lavt volum på tømmerlagrene første kvartal i år. Dataene utover i året mangler dessverre foreløpig, men med tanke på den store etterspørselen og høykonjunkturen så burde lagrene etter første kvartal vært dobbelt så store, omkring 6 millioner m3. Halvparten mangler.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.