Aktuelt

Skogvern: Flinkere enn vi tror

Målet er 10 % skogvern
Verner i praksis 30 % gjennom restriksjonerNibio har sett på hva som faktisk tas av hensyn i norske skoger. Direkte vern utgjør kanskje ikke så mange prosent, men med alle hensynene som tas, er over 30% av skogen vår skjermet mot hogst.

Stortinget har bestemt at 10 % av norske skoger skal vernes, både uproduktiv og produktivt areal. Det skal gå av statsgrunn eller vernes frivillig hos private skogeiere.

Men samtidig underlegges en tredjedel av det produktive skogarealet restriksjoner av miljøhensyn som er hjemlet i ulike andre lovverk. Skogbruksloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og friluftsloven gir alle føringer for skogbehandling og forvaltning. I tillegg kommer miljøsertifisering og Levende Skog standarden, samt diverse formelle krav med miljø og flerbrukshensyn. Til sammen blir store arealer båndlagt, melder Nibio.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.