Aktuelt

Vanskelig å skaffe kvalitetsbjørk

I september gikk AT-Skog ut med et tilbud til skogeierne i Agder om leveranse av bjørk til finerproduksjon i Baltikum. Intensjonen var å skaffe 500 m3 til en utskiping fra Eydehamn, men markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra forteller at de ikke har fått tak i så mye.Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.