Aktuelt

2010-2020-2030: Stadig flere vil ha skogen

Industridød, eksport og klimaspørsmål har preget skogbruket de siste ti årene – de neste ti spås det at kampen om skogressursene i ordets vide forstand, vil hardne til.Norsk Skogbruk har spurt et utvalg personer tilknyttet vår næring hvilke hendelser som har hatt størst betydning for skog- og trenæringen de siste ti årene, og hvordan de ser for seg tiden fram til 2030. Dette spurte vi om:

• Hvilke hendelser har fått mest innvirkning på skog- og trenæringa de siste ti årene, og gjort den til det vi ser den er nå i 2020? Hvorfor og hvordan?

• Hva vil prege næringa det neste tiåret? Hvordan og hvorfor? (Hvilke trender ser du i emninga nå som vil få betydning fremover?)

• Hva gjør du de neste ti årene? Hvor er du i 2030?

Se hva de ulike svarte. Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 12: