Kommentar

Bærekraft både hjemme og ute – still krav!

På vei til et skogprosjekt i 2015, kjørte jeg ut fra byen Belem i timevis uten å se skog. Ved vei er det lett å ta skogen. Det er også lett å drive landbruk. Mangel på politikk og sanksjoner som kom med president Jair Bolsonaro, har ført til mye høyere avskoging og ødeleggelser de siste to årene enn vi har sett på over ti år. Flere store landeiere sitter ved makta, og store arealer som ryddes for skog, tilhører et lite antall private eiere som nå opplever få restriksjoner. Men også fredete arealer og områder der urfolk egentlig har rettighetene, hogges.Driveren er markedets etterspørsel etter soya og kjøtt, og betalingsvilligheten er stor i Europa. Samtidig bekymrer mange seg for hva ødeleggelsene i Amazonas vil få å si for jordas klima og biologiske mangfold i fremtiden. Derfor må handelsavtaler som inngås sikre bærekraftig skogbruk i Brasil. For det er stor forskjell på bærekraftig bruk og utbytting. Alle land trenger å bruke naturressursene sine på et vis, men rovdrift tjener ikke landet på sikt. Prosjektet utenfor Belem handlet forresten akkurat om det; her ble skogen drevet forsiktig. Noen tømmerverdier ble tatt ut, men disse hullene tettet seg fort når skogen fikk lov å hele seg selv. Samtidig hadde lokalbefolkningen både arbeid og inntekter fra skogen.

Nå står imidlertid Europa (og Norge) klare til å skrive under på en frihandelsavtale for 15 år fremover kan åpne for mer utbytting og avskoging, heller enn fornuftig og moderat bruk. I juni fjor ble et utkast til en slik avtale mellom EU og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) der Brasil er største partner, laget. Rett etter lagde EFTA (Norge, Sveits, Island og Lichtenstein) et utkast over samme lest. I ettertid har Bolsonaros regjering tillatt at regnskog er blitt kjevlet ned i stadig høyere hastighet. Dette har uroet flere av partene, og Frankrike har nå sagt klart fra at landet ikke vil ratifisere avtalen slik den er i dag, fordi den ikke sikrer bærekraftig skogbruk i Amazonas, og at politikken i Brasil ikke støtter Parisavtalen. (Det var særlig press fra bondeorganisasjonene som ble utslagsgivende i Frankrike.) Nederland og Østerrike har fulgt opp. Og i høst ble EU-parlamentet enige om å stramme inn lovgivningen for å sikre avskogingsfri import av produkter til EU.

Nylig kom brasilianske forskere ved forskningsinstiuttet Imazon, som holder til nettopp i Belem, med en rapport som støtter Frankrikes konklusjon. Her ropes det varsko om at en frihandelsavtale etter all sannsynlighet vil føre til mer avskoging, – spørsmålet er bare hvor mye. Seks scenarier viser at dagens forslag til avtale kan forårsake at mellom 122.000 hektar og 260.000 hektar mer skog kan forsvinne. Og 55% vil etter forskernes utregninger skje i Brasil.

På den norske regjeringens sider er EFTA-avtalen beskrevet, der et kapittel handler om bærekraft og avskoging. Her har man avtalt å gå i dialog om problematikken. Forskerne i Belem er helt tydelige på at dagens avtaleformular ikke sikrer Amazonas fra avskoging. Det må stilles tydelige krav til resultater, mener de. Mangel på sanksjoner og blant annet trenering av tvistesaker som bruker evigheter i systemet, mens skogen forsvinner, er blant faktorene som spiller inn.

Utbytting av regnskogen slik det foregår i dag, er ikke bærekraftig og raner ressurser fra fremtidige generasjoner. I en handelsavtale må politikere stille krav til et variert arealbruk av skogen, der både vern, urfolks rettigheter og bærekraftig bruk, må inn, for eksempel som prosjektet utenfor Belem. På samme måte som vi driver bærekraftig her til lands. Det innebærer ikke bare et lovverk, men også håndhevelsen av det. Det må være en forutsetning for Norge som har markedsført seg som regnskogens vokter gjennom REDD+ og lagt milliarder av kroner på bordet (der åtte har gått til Brasil). Med en handelsavtale som tillater ytterligere frislipp på avskoging, vil REDD-innsatsen være bortkastet.

I neste Norsk Skogbruk kan du lese mer om rapporten fra de brasilianske forskerne og om frihandelsavtalen med EU og EFTA. Bladet vil snart være tilgjengelig på nett og din postkasse før jul.