Premium - Plus

– Trenger friske midler

– Med dagens smittetrykk og fokuset på importsmitte er det ikke realistisk å få inn utenlandske sesongarbeidere til vårens plantesesong. Vi arbeider derfor heller for å nyttiggjøre oss andre ordninger, sier Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog.

– Vi skal ha 30 millioner planter i bakken, disse er allerede produsert og vil ikke ha noen verdi til høsten. Og vi må basere oss på norsk arbeids­kraft. Vi vet at det vil bli langt dyrere, det trengs opplæring, de arbeider langsommere og holder kortere, for å si det som det er. Men det er jo allere­de lansert noen ordninger som vi kan forsøke å benytte oss av. Permitterte som tar korttidsarbeid innen land­bruket får bare redusert dagpengene med halvparten av det de tjener. Arbeids­ og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kom dessuten nettopp opp med en pakke på 140 millioner kroner til såkalte feriepengejobber for de under 30 år, vi må se om vi kan nyttiggjøre oss denne.– Hva med omdisponering av LUF-midler til et ekstraordinært plantetilskudd, slik vi hadde i fjor.

– Det vil i tilfelle gå ut over andre vik­tige formål. Vi arbeider for å skaffe friske midler, enten gjennom etabler­te eller nye ordninger.

– Alle skjønner at en kurv jordbær ikke kan koste 100 kroner. Men er det så farlig om det koster fire kroner å få ut en skogplante i stedet for to?

– Det stopper neppe der. Næringen må ta sin del av ekstrakostnaden, det er vi innstilt på. Men det må være et spleise­lag, slik som på de øvrige konsekvense­ne av pandemien. Staten må også bidra til at vi kommer gjennom dette og får de ferdig produserte plantene i bakken, avslutter Benthe Løvenskiold.

Les også: Vanskeligere situasjon enn i fjor

Les hele Norsk Skogbruk nr 3 her.