Aktuelt

Statskog må vente

Det er statens egen skog som rammes hardest av innreiserestriksjonene. Torkel Vindegg er skogkulturansvarlig i SB Skog, som utfører skogplantingen for Statskog. Han sier de har for liten plantekapasitet nord i Hedmark, i tidligere Nord-Trøndelag og i Nordland, og bare vil få ut drøyt en million av de 2,3 millionene de skulle plante i vårsesongen. 

SB Skog utfører plantingen gjennom sitt datterselskap Sikker Skogrydding as, som tidligere år stort sett har benyttet arbeidskraft fra Latvia. Utenlandske underentreprenører benyttes ikke. – Vi er opptatt av å unngå sosial dumping og må ha kontroll på arbeidernes arbeidsforhold og betingelser, sier Vindegg. Han forteller at de har stått på for å få tak i norsk arbeidskraft, både via NAV-systemet og utenfor. – I noen regioner, som i gamle Sør-Trøndelag og sør i Hedmark har dette fungert, vi har fått etablert plantelag som leverer bra. Der det bor en del folk er det flere å ta av, vi har størst problemer i de tynt befolkede områdene. Men det er stor variasjon, noen gjør en bra jobb, andre holder ut i tre dager. Og vi må nok konstatere at vår organisasjon ikke er rigget for opplæring på kveldstid og ekstrainnsats i skoleferien, sier han.