Økonomi og marked

En «boom» i markedet

Sagbrukenes høykonjunktur er ikke lenger en supersykel men en «boom».
Den fjerde etter krigen, der de tre andre ble etterfulgt av kraftig lavkonjunktur. Men analytikerne tror landingen etter korona-boomen kan bli ganske myk.

 Dette kom fram på markedswebinar med Danske Bank i slutten av mai. Analytiker i Danske Bank Johan Freij viste dagens skyhøye prisnivå på trevarer, det ligger nå på nærmere 3500 SEK/m3. Men prisen for råstoffet har ikke steget på langt nær så mye, og ligger på rundt 250 SEK/m3 i rot­ netto. Det gir en helt ekstraordinær lønnsomhet for sagbrukene akkurat nå, med driftsmarginer på opptil 30% for enkelte, fortalte han og viste hvor­ dan de store aktørene har en varier­ ende økning i driftsmargin første kvartal i år; – fra Moelven på bunnen med 10% til kanadiske Canfor på 36%.

 

Selv om det er det amerikanske markedet som drar prisnivået opp globalt, fortalte Freij hvordan svenske trevarepriser har gått opp med 50% de siste åtte månedene. Svenske sag­ bruk både skjærer og eksporterer det remmer og tøy kan holde – hele 76% eksportøkning i fjor, mest til Stor­ britannia, med Egypt på en god annen­ plass, fortalte han. Og den svenske interesseorganisasjonen Skogsindu­striarne melder om 58% prisvekst på eksporterte trevarer av gran siste året (33% på furu).

 

Ifølge Freij kan denne oppsvingen bare sammenliknes med tre tidligere ekstreme topper etter krigen. Den første på 50­tallet, da oppbyggingen etter krigen krevde mye råvarer og Koreakrigen på toppen av dette skap­ te et kraftig oppsving. Den andre på tidlig 70­tallet i forbindelse med olje­ krisen og den tredje rundt 2007 etter­ fulgt av finanskrisen. Tømmerprisene har imidlertid ikke alltid fulgt treva­ reoppgangen. Ifølge Freij fikk de et skikkelig oppsving på femtitallet, mens i 2007 rakk de knapt å reagere. Alle de tre «boomene» ble etterfulgt av tøffe lavkonjunkturer, noe som kan bekymre bransjen som i dag opplever bonanza. Hvor lenge vil dette vare?

 

Ifølge analytikerne i Danske Bank er det imidlertid ingen signaler som tyder på noe fall i trevaremarkedet foreløpig, i alle fall ikke fram til november. Det er også inntrykket franæringen selv. At ingen vekst går inn i himmelen er selvsagt og svært kjent for sagbrukseierne som er vant til en volatil bransje. Men akkurat nå er det flere faktorer som tyder på at denne boomen kan få en mykere landing enn de tidligere. Analytikerne i Danske Bank kaller det en supersykel – med en langvarig og strukturell etter­ spørsel etter trevarer.

Og de har god tro på at fallet etter denne markedstoppen kan stabilisere trevareprisene på et høyere nivå enn ved inngangen av prisoppgangen, ble det sagt på webinaret.

 

Også massevirke er i en god loop nå, etter at det hopet seg noe opp i vinter. Det har med masseprisene å gjøre, som ifølge Freij nå ligger på over 10.000 SEK pr tonn. Men han la også til en foruroligende observasjon på Shanghai­børsen: – Dette er en børs som ofte indikerer hvor masse­ markedet er på vei, og her ble det registrert en nedgang i april og mai. Kan dette være en indikasjon på at massepris­rallyet er over? undret Freij. •