Premium - Plus

Prioriterer tilskudd til førstegangstynning i Innlandet

– De ekstraordinære tiltakene fra i vår for å opprettholde hogstaktiviteten i skogen blir videreført utover i 2021, men med prioriterte tiltak. I Innlandet sitter vi dermed igjen med ca. 1,85 mill. kroner. Dette er forholdsvis begrenset pott, og vi vil derfor prioritere driftstilskudd til førstegangstynning, samt det som er igjen av taubanedrifter. Det skriver Statsforvalteren i Innlandet i en nyhetsmelding.I en tid da det er store avsetningsproblemer på massevirke, kan denne prioriteringen kanskje virke litt underlig, men Torfinn Kringlebotn ved Statsforvalterens enhet for skogbruk forklarer det slik: –Tilskuddets formål er jo å holde entreprenørene i arbeid. Og det er tynningsentreprenørene som sliter nå. Det er ikke snakk om så mye penger, og hvis en vil oppnå noe med dem, må man prioritere. Hadde disse midlene gått til all skogsdrift hadde de vært borte på et blunk uten noen prioritering. Og om tynningsentreprenørene får jobbe litt med førstegangsvirke som det blir så lite volum av, hvorfor da rope så høyt om massevirke. Det er så små pinner at det aldri noe særlig ut av det. Vi har snakket med alle næringsaktørene, og de er enige i denne prioriteringa, sier Kringlebotn.

 

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.