Premium - Plus

Mye av det forsømte tas igjen i høst

En god del utenlandsk arbeidskraft har kommet inn i løpet sommeren og disse mannskapene brukes nå stort sett til planting. Det betyr at de fleste av vårens planteoppdrag blir utført før vinteren, mens det blir fint lite ungskogpleie i år. 

I fra AT Skog forteller skogsjef Knut Nesland at de ikke ligger så verst an, selv om det har tatt tid å få inn uten­ landsk arbeidskraft. – Vi har to lag i gang i Agder og vil snart starte opp i Telemark og på Vestlandet også, sier han. Nesland berømmer skogeierne for stor innsats i vår. – Skogeierne plantet ut 1,4 millioner planter selv, mens vi satte ut 1,2 millioner. Det er lenge siden sist vi hadde en slik fordeling sier han. Men det skal etter planen ut ytterligere 1,4 millioner planter i høst, hvorav AT Skog skal stå for 1,1 millioner. – Vi skal klare det, men en del planlagt ungskogpleie må nok utsettes til våren, sier han.

 

VANSKELIGST INNOVER I LANDET

Ifra Viken Skog forteller Anders Wåla, skogkulturansvarlig i Viken Skogs region vest, at de nå er relativt godt bemannet og planter for fullt.

– I Vestfold, Nedre Buskerud og Numedal klarte vi å utføre det meste i vår, litt vanskeligere var det i Halling­ dal og Valdres. Nå mangler vi et lag fra Tin Skogservice, men vi fikk inn åtte mann fra Latvia rett før ferien og bruker nå disse der det er størst behov, sier han. – Hvor mye vi får gjort avhenger selvfølgelig av hvordan høsten blir, men med unntak av noen leirbakker lengst sør så kan vi plante helt til det blir tele i bakken, sier Wåla.

 

– TANKEKORS

Og fra SB Skog forteller skogkultur­ sjef Torkel Vindegg at de fikk inn noen erfarne plantegjenger mot slutten av juni og dermed fikk utført oppdragene i Trøndelag og Nordland før plantingen tok pause i juli. Disse mannskapene kunne så drive ung­ skogpleie en måned, før de gikk i gang med planting igjen. – Nord i Hedmark gikk det ikke så bra i vår, det var vanskelig å rekruttere lokal arbeidskraft. Men vi tar igjen mye av dette nå, sier han. Det betyr blant annet at Statskogs arealer i all hoved­sak blir tilplantet i høst, mens en liten del må vente til våren. Vindegg fortel­ ler videre at de benytter seg av latvisk arbeidskraft, gjennom selskapet Sikker Skogrydding as, som eies 50 % av SB Skog. – Det er et tankekors at vi er så sårbare når innreise blir umulig, vi skulle gjerne hatt en stamme av norske skogkulturarbeidere. Forhåpentligvis blir noen av de vi klarte å rekruttere i vår med videre, sier Vindegg.

MANGLER FORTSATT MANNSKAP

Ifra Allskog forteller skogkulturan­ svarlig Ole Andre Hestmo at de fort­ satt mangler mannskap. – Vårens opplegg med rekruttering via Man­power fungerte egentlig godt, det var vår egen kapasitet til å følge opp de nye og uerfarne planterne som var flaskehalsen, sier han. Hestmo forteller videre at noen av disse planter også i høst. I tillegg har de fått inn uten­landsk arbeidskraft via Tin Skogser­ vice og Ringsaker Skogpleie, men færre enn vanlig. – Vi mangler noe folk til planting og ungskogpleie i hele geografien, de mannskapene vi har nå benytter vi i områdene der vi hadde dårlig dekning på våren, for eksempel Sunnmøre, Fosen og i Nordland. Plantelogistikken er jo også mer utfordrende om høsten, plantene bør i bakken innen syv dager etter at de tas ut av lager, etter­ som de har fått kortdagsbehandling, sier Hestmo som håper neste plante­ sesong blir mer normal. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.