Premium - Plus

– Alle maser om planting

Skogkulturentreprenøren Tin Milovanovic forteller at han i løpet av august har fått inn omtrent halvparten av sin normale arbeidsstokk. Det betyr at han i skrivende stund har 79 mann fra flere land på Balkan i arbeid, alle opptatt med planting. Tin håper på en lang, mild høst.

 Tin Milovanovic forteller at han i fjor hadde en omsetning på 56 millioner kroner gjennom sine to selskaper, i år ligger det an til å bli kanskje 20% av dette. Og mens folkene hans i fjor utførte ungskogpleie på hele 86 000 daa – sen ankomst gjorde at plantese­ songen ble kortere enn vanlig – ligger det i år ikke an til mye av den aktivi­ teten. العاب بوكر – Det blir helt nedprioritert, alle har planting å ta igjen. Jeg prøver å fordele de mannnskapene jeg har rettferdig, sier han. Og kanskje kom­ mer jeg opp i 20% av fjorårets omset­ ning, men da må ikke vinteren komme for tidlig, sier Tin.

Ifølge SSBs skogkulturstatistikk ble det i fjor utført ungskogpleie på 329 000 daa her i landet, mannskapet til Tin sto altså for mer enn 1⁄4 av dette.

 

Tin Malovanovic forteller også om løpende faste kostnader på 2–300 000 pr måned, i form av leie og avgifter på hus og biler som har stått ubenyttet fram til august. – Årets økonomiske resultat blir dårlig. Men verst er det at jeg har mistet rundt 30 nøkkelpersoner som har funnet seg annet arbeid. Flere har gitt beskjed om at de ikke er aktuelle neste år heller. Så omfanget blir nok redusert framover, det blir ikke lett å erstatte disse. تكساس هولدم بوكر Det har vist seg at 12­13 uerfarne hvert år er mer enn nok, sier Tin Milovanovic, som altså håper at vinteren ikke kommer tidlig. •

Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.