Klima, natur og miljø

– Har sluttet å tynne

Sten Roger Thorstensen, skogsjef hos Løvenskiold­-Fossum de siste 33 år, kom med informasjon om hvilken skogbehandling som gir minst risiko på denne eiendommen, som omfatter drøyt 220 000 daa produktiv skog i Telemark. – Vi har kommet til at tynning i gran ikke er riktig hos oss. Vi satser i stedet på en noe høyere tetthet etter ungskogpleie, fra 150 til 200 stammer pr daa. Da skjærer vi ned alt lauv, det viser seg å bli nok av det i bestandet likevel. På grunn av snutebilleskader lar vi feltene ligge i to år etter avvirkning før de plantes. Vi har også redusert omløpstida med 10–15 år i forhold til tradisjonell hogstmodenhet. Det reduserer risikoen for skader og det er ingen økonomiske grunner til å produsere grov granskog, sa han. 

Les mer om hvordan å gjøre skogen mer robus her.

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.