Politikk

God respons

Glommen Mjøsen Skog fikk på kort tid inn over 300 søknader da de søkte etter plantehjelp. De fleste av søkerne var fra slutten av tenårene til begynnelsen av 30-årene. Rundt 150 av disse har nå fått tilbud om jobb og i slutten av april startet opplæringen. Og på Lillestrøm tok Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og landbrukspolitisk talsmann Nils Kristen Sandtrøen del i den. – Oppslutningen viser at norsk ungdom kan og vil, og det er flott at de kan få denne jobben, sier Støre.– Takket være tilskuddsordningen har vi kunnet ansette norsk ungdom denne sesongen. Det blir et stort logistikkarbeid å få vårens planter i jorda. Tilskuddet er helt nødvendig for at vi skal kunne ansatte ungdommen og sikre god opplæring og opp- følging av ufaglært arbeidskraft over hele geografien, sier Anne Guri Kløv- stad, ansvarlig for skogkultur i Glommen Mjøsen Skog.

Les også – Fullt mulig å rekrutterre norsk arbeidskraft

Les hele Norsk Skogbruk nr 5 her.