Skogskader

Vinden feide ned mye skog i helgen

Vinden røsket godt i innlandet i helgen. Og store mengder skog lå igjen som et mikadosett etter at herjingene fredag kveld. Omfanget er vanskelig å si noe om ennå, men Kjetil Løge i Skogbrand frykter at det er stort. 

– Vi har ikke oversikt ennå, men vi vet at det stod verst på fra Nord-Østerdalen i øst, Innlandet, Lillehammer og over mot Hallingdalen i vest og nedover mot Vinje i sør Telemark, forteller Løge som knappest rekker å snakke med pressen denne mandagen.

Foreløpig har han fått inn 150-160 skademeldinger, men han vet også at ikke alle i disse områdene har fått tilbake nettdekningen og regner med at antallet vil øke betraktelig i dagene og ukene fremover.

Hva det kan dreie seg om i kubikkmeter virke vil han ikke spekulere i, men til sammenlikning tok Dagmar 700.000 m3 i 2011. Da fikk Skogbrand inn 1750 skademeldinger. Og dit er det i alle fall ennå et stykke igjen nå.

 

Helikopter på onsdag

Først og fremst handler det om å få oversikt over situasjonen. – Vi skal fly over områdene med helikopter på onsdag – koordinert med samvirket og statsforvalteren i begge fylkene, Viken og Innlandet. Samtidig er vi i kontakt med Nibio som undersøker mulighetene for å få tak i noen høyoppløste satelitt-bilder litt kjapt, sier Løge. Uansett; mot slutten av uka regner han med å ha en bedre oversikt over situasjonen.

 

Kanalisere driftskapasitet

I mellomtiden arbeider samvirkeorganisasjonene i felten. Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog har ikke hatt problemer med å få mandagen til å gå og har vært på flere befaringer. Han opplyser at de selvsagt vil prioritere å rydde stormskadene og nå skaper seg en oversikt over driftskapasiteten de sitter på og hva som kan omdirigeres. – Det handler først og fremst om å få en oversikt over situasjonen, og at skogeierne melder inn skader til Skogbrand, slik at vi kan få grønt lys og starte oppryddinga. Det betyr at vi må kanalisere maskiner bort fra annet arbeid, men slik er jo spillereglene. Først og fremst må vi berge verdier, sier Lie, som har inntrykk av at forsikringsgraden hos skogeierne i innlandet er relativt høy.

Når områder er klarert av Skogbrand, vil de fortrinnsvis prioritere å starte der det er skader over større arealer. Han ser at det er mye rotvelter, og ikke så mye stammebrekk, siden telen ikke hadde fått tak i jorda ennå. Noe som vil gi mer sagtømmerandel enn ved brekk. Men at driftskostnadene vil bli høyere, er det ingen tvil om, påpeker han.

 

Rammet tilfeldig

Lie opplever ikke at det er spesielle skogtyper eller annet som er mer rammet enn annen skog. – Det virker som vinden har slått til tilfeldig. Skog i alle aldre er rammet, slik jeg kan se det nå. Og vi har fått inn varsler om betydelige drifter på opptil 5000 m3, sier han.

Lies budskap til skogeierne nå er: – Ta kontakt med oss hvis dere finner stormfellinger. Meld raskt fra til Skogbrand hvis du har forsikring og LA MOTORSAGA STÅ! Det er stor risiko forbundet med å hogge vindfall. Ikke begynn å ta saken i egne hender, ber han.

 

Risikablet arbeid – la motorsaga stå!

Skogkurs har også sendt ut en advarsel mot å hogge i egen gårdsskog. I egen pressemelding oppfordrer de til å la saga stå og la hogstmaskiner gjøre jobben. – Fredagens heftige vindkast har veltet enorme tømmervolum i deler av Sør-Norge. Vi oppfordrer nå alle skogeiere til å la motorsaga stå i ro inntil videre, selv om mange ønsker å komme raskt i gang med oppryddingen. Arbeid med stormfelt skog er meget farlig og bør overlates til profesjonelle aktører, melder Skogkurs.

For andre brukere av skogen advarer Skogkurs videre: – For alle fritidsbrukere av skogen – ha respekt for trær som helt eller delvis har veltet da disse kan ligge i spenn og være en fare for deg!

Stormskader i Etnedalen etter heftig vind i helgen. Foto Ola Gram Dæhlen.