Drift og Maskiner

Kjører hogstmaskin nær folk

Kjører hogstmaskin nær folkØivind Isachsen kjører hogstmaskin i Asker og Bærum. Det byr på mange utfordringer, men de er han oppvokst med å takle. Og 63-åringen trives faktisk med å oppfylle alle de krav som regelverk og publikum stiller ham overfor.

Øivind Isachsen begynte i skogen som 14-åring, «så fort han var lang og tung nok til å henge i spaken til slepebanevinsen», som han sier. Det var nemlig faren Odd Isachsen som startet opp som entreprenør i skogen, og historien forut for det er fascinerende.

– Fattern var med på et kabelkranlag, først i Washington i to år og så i Oregon i barmarksesongen syv år på rad, det var for bratt og glatt der til å drive om vinteren. I Oregon vinsjet de på den samme flata alle disse årene, den var til slutt på 60 000 daa, forteller Øivind.

 

OPPTATT AV MARKTRYKKET

Kontrasten fra dette til skogbruket i Asker og Bærum kunne knapt vært større, men da de syv årene var gått hadde Odd Isachsen nok penger til å kjøpe gården Vardeborg i Asker, der han i en alder av 99 år fortsatt bor. Og i tillegg til gårdsdriften startet han altså opp som skogsentreprenør. Og etter hvert med mer moderne utstyr, den første lassbæreren, en Mini-Bruunett 578 ble kjøpt da Øivind var ferdig i militæret i 1980.

– Vi var veldig opptatt av å ikke lage for mye spor, og dette var den første åttehjulingen på markedet. Det ble sagt at marktrykket ikke var større enn det en mann med ryggsekk hadde under fotsålene. Jeg tror det stemte, året etter kom i hvert fall de andre skogsmaskinprodusentene også med åttehjulinger.

 

VIKEN SKOGS LOKALE ENTREPRENØR

Det ble en god del år med manuell hogst og Mini-Bruunett, men i 1988 ble det også hogstmaskin.

– Vi har bare hatt brukte hogstmaskiner, Vikens kvantum her i Asker og Bærumer ikke større enn 16–17 000 m³ og det blir for lite for en ny maskin. Men sånn får det være, jeg hater nemlig å reise, det er ille nok å reise fra Asker til Bærum, spøker Isachsen. Han er en av Viken Skogs samarbeidende entreprenører, noe han synes er veldig greit.

– Men du må ha nettbrett, oppdragene kommer på web, med kartfiler, apteringsfiler, miljøvurdering og det hele. Men jeg legger gjerne søndagsturen innom de stedene jeg skal hogge den påfølgende uka, sier Isachsen.

 

MYE BARFLYTTING

Asker kommuneskoger er stedet der den ferske landbruks- og matministeren får sitt første møte med skogbransjen. Og hogstmaskinen som Sandra Borch får seg en tur i er en John Deere 1270E fra 2009, som Isachsen kjøpte i 2015. Lassbæreren er også grønn, en 1010E, Isachsen er fortsatt opptatt av å ikke sette for mye spor. Og å ta hensyn under hogst og utdrift sitter i ryggmargen.

– Å unngå kjøring i skiløyper og stier er en selvfølge. Og vi har et bevisst forhold til kvist og bar, det havner i kjøreveien så sant det er mulig. Og må vi stå på skogsbilveien for å laste av tømmeret kjører vi bar helt ut på veien, som fjernes etterpå, forklarer Isachsen. Om vinterener mange veier i Isachsens geografi «hellige», det er helt uaktuelt å brøyte, veiene brukes som skiløyper nær sagt døgnet rundt. Og dersom publikum tar kontakt i skogen tar Isachsen seg alltid tid til en prat.

– Når folk får forklart hva vi gjør og hvorfor, synes de aller fleste det er greit, sier han.

 

ULIKE OPPDRAG

Men den bynære beliggenheten gjør at det ikke bare er skogeiere på kundelista.

– Det blir en del trefelling og tomtehogster i boligområdene, lassbærersjåføren er opptatt med det nå. Og vi har hatt store oppdrag ved utvidelsene av E6 og E18, og ved etablering av ny trasé i alpinbakken i Wyllerløypa, forteller Isachsen. Han har ikke noen skogutdannelse å vise til, men yrkesskole svakstrøm og agronom, etter ungdomsskolen. Men interessen for skogens ve og vel er dyp og ekte, og han tok fagbrev i skogsmaskinførerfaget i 1999. Isachsen legger ut om tørkestress, barkbiller og ikke minst rødhyll, som i løpet av det siste tiåret har blitt særdeles nærværende på hogstflatene i Asker og Bærum.

– Det beste er vel å skjære den ned og stubbebehandle etterpå, sier han.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 11. her.