Aktuelt

– Et helvete i Tyskland og Tsjekkia

Barkbilleskadene i Vestfold og Tele-mark er for bagateller å regne sam-menlignet med skogeierne og andre land opplever. Vi skal ikke lengre enn til Sverige, der har barkbillene tatt knekken på rundt 20 millioner m3 i løpet av årene 2018–20. Men de vir-kelige katastrofene finnes på konti-nentet. – I Tsjekkia er det kort sagt et helvete. Før årets sommer hadde det gått med 71 millioner kubikkmeter i løpet av det siste tiåret. Her har man hatt både tre og fire barkbillegenera-sjoner i løpet av en sesong og man snakker om at disse angrepene betyr slutten for gran som hovedtreslag, i hvert fall i lavereliggende områder, sier seniorforsker Paal Krokene.TOTALSKADD: Barkbilleskadene i Vestfold og Telemark blir peanøtter sammenlignet med situasjonen i Tsjekkia og Tyskland. Bildet er tatt vinteren 2020, langt øst i Tyskland.

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her