Klima, natur og miljø

INNLEDNING: Markberedning og karbonet

Markberedning kan se stygt ut for en turgåer, velte om livet for jordboende arter og bety mynt i kassa for en skogeier. Følelsene er ofte i sving når det debatteres og da kan det fort skytes fra hofta. Klimaargumentet er lett å ty til, men er alt som hevdes sant? 

Et kjapt søk avslører stor uenighet. Fra miljøvernside finner man utsagn som at «markberedning er et dårlig klimatiltak» og at det er «å endevende jorda, slik at alt karbon som er lagret i jordskorpa siver ut». Mens fra skogsiden hevdes det at «Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold.» Og at «slik aktiv skogskjøtsel binder mer CO2 enn om man bare lar skogen stå. Og dessuten produserer fornybare varer som erstatter varer laget av svart karbon.»Norsk Skogbruk har derfor spurt forskningen hva som er siste oppdaterte nytt. Og hva som faktisk handler om karbon. Nyere forskning synes nemlig å avkrefte oppfatningen om at jordkarbon lekker ut. Nibios forsker Kjersti Holt Hanssen konkluderer derfor med at markberedning er et klimatiltak. Men effekten av markberedning på jord er vanskelig å måle og usikkerheten må komme naturen til gode, mener NINAs forsker Jenni Nordén. Og det biologiske mangfoldet berøres jo utvilsomt…

 

JORDBEARBEIDING: Hva gjør slik omveltning av skogsjorda med karbonet? Kompenserer de gode effektene for trærne og deres karbonbinding og -lager for forstyrrelsen av jordkarbonet, når harva gjør dette? Foto: Astri Kløvstad.

 

 

 

Les også:

Markberedning er et klimatiltak

Markberedning og tap av jordkarbon

 

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her