Ukategorisert

Bjørk – en ressurs nesten ingen vil ha

Den årlige tilveksten av lauvtrær her i landet, er 6 millioner m3, omtrent en tredel av totalen. Langt det meste av dette, rundt 80 % er bjørk. Men dette treslaget finnes det i dag ingen norsk industriell avsetning for.Bjørk er Norges tredje viktigste treslag og ifølge Landskogtakseringen utgjør treslaget rundt 14 prosent av det stående volumet. Dette har nå krabbet seg opp til en milliard m3, altså står det rundt 140 millioner m3bjørk i skogen. I fjor ble det avvirket beskjedne 259 000 m3bjørk for industrielt salg her i landet. Det utgjør usle 2,4 % av tilveksten og nesten hele kvantumet fant veien til Sverige.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9 ‎