Politikk

Klimalov inkluderer skogens karbonopptak

EU har i forbindelse med den grønne given nå blitt enige om en egen klimalov, som innebærer 2030-målet om utslippsreduksjon på 55% og målet om null utslipp i 2050. I loven er skogens karbonopptak inkludert.

– Miljø og klimaarbeidet i EU er todelt. Det ene er en actionplan, der taksonomien er hovedaktivitet. Det andre er den grønne given med ti policy­ områder med 47 underaktiviteter. Og en av dem er klimaloven – the climate act. Altså tilsammen 57 aktiviteter totalt. Det forteller svenske Marie Baumgarts til Dagens industri. Hun er medlem i kommisjonens tekniske ekspertgruppe for bærekraftig finans.Klimaloven omfatter mange punkt, men for skogen var det spesielt viktig at karbonopptak i skog og areal ble

inkludert i 2030­målet. Dette har vært et kontroversielt punkt, men parlamentet har altså nå opprettholdt det. Samtidig blir det satt et tak på hvor mye dette opptaket kan utgjøre i 2030­regnskapet, på 225 millioner tonn CO2­ekvivalenter. Det skal sørge for at kutt i klimagassutslipp prioriteres foran opptak. Dessuten har kommisjonen forpliktet seg til å foreslå endringer i regelverket for kar­ bonopptak (LULUCF). Målet er å øke opptaket til over 300 millioner tonn CO2­ekvivalenter i 2030. Siste bereg­ ning i 2018 lå opptaket i EU på 264

millioner tonn, skriver Klima og Energi som gis ut av Norsk Klimastift­ else. – Når skogen tas med vil klima­ målet i praksis bli på 57% innen 2030, fordi det skal være effekten av å øke opptaket til over 300 millioner tonn, kan parlamentets forhandlingsteams leder Jytte Guteland fortelle. Men dette er ikke avklart og ifølge forsker Felix Schenuit avhengig av lovteksten. Klimaloven skal uansett vedtas av parlamentet i plenum før den kan tre i kraft.

Les også: EUs grønne giv og taksonomi:Konsekvenser for norsk skog- og trenæring

Les hele Norsk Skogbruk nr 6 her.