Drift og Maskiner

Upåvirket av massevirkeoverskuddet

De små tynningsmaskinene fra Malwa er populære, i Norge er det nå solgt til sammen 24 maskiner fordelt på hogstmaskiner, lassbærere og kombimaskiner. Og mannen bak det hele, Magnus Wallin, sier at det for tiden er mangel på komponenter som er det største problemet for fabrikken i Skene, fem mil sørøst for Göteborg.

.Den svenske gründeren er med når Skogservice viser fram maskinene på en skogdag i Nannestad. Det har ikke vært mye av den slags arrangementer de siste 14 månedene og praten går livlig mellom de frammøtte entrepre­nørene. Og spørsmålet til den eneste produsenten som utelukkende lager tynningsmaskiner er om ikke det vedvarende overskuddet av masse­ virke i Norden har rammet dem?

 

KOMPONENTMANGEL

– Vi hadde som andre et vanskelig år i fjor, men det skyldtes hovedsakelig at det var vanskelig å få tak i kompo­nenter. I flere måneder i fjor vår var det for eksempel helt stopp for de italienske boggie­kassene vi benytter. Etterspørselen etter maskinene har egentlig vært god hele tiden. Jeg hadde den egenaktive svenske skog­ eieren i tankene da denne maskinen ble konstruert i 2013. Men vi ser nå at eksportandelen øker, Norge er et bra marked og Baltikum kommer for fullt. Det skyldes ikke minst at de der har store områder med fuktig mark, der lette maskiner gjør en bedre jobb, sier Wallin.

 

– BEST FOR SKOGEN

Med sine 5,5 tonn og bredde på snaue to meter (med 500­hjul) er Malwa­ maskinene definitivt beregnet på bestandsgående tynning. Og Magnus Wallin er ikke i tvil om at det fortsatt vil være marked for slike maskiner.

– Med en maks fellediameter på 42 cm og 34 cm mellom matevalsene er maskinen konstruert for å takle både første­ og annengangstynning. Der­ med blir det ikke behov for stikkveier og det kan bety at så mye som 10 trær mer pr daa kan bli stående fram til sluttavvirkning. Langsiktige skogeiere, som er mer opptatt av å skape et godt framtidsbestand enn å ha stor netto på tynningen, vet å verdsette dette. For når sluttavvirkningen står for tur vil de få igjen mange ganger det tyn­ ningen kan ha kostet ekstra, sier Wal­ lin. Og kan konstatere at det ikke er så stor konkurranse på dette markedet. – Rottne har jo en bestandsgående hogstmaskin, men på lassbærersiden er det ingen i denne størrelsen, sier han.

 

FJERNDIAGNOSTIKK

Maskinene som presenteres på Nan­ nestad er det de kaller versjon 4.0, den vesentligste endringen er en ny Cat­motor, som holder EUs såkalte Steg V­krav. – Det er jo disse kravene som langt på vei avgjør når skogs­ maskinprodusentene kommer med nye modeller. Men vi har gjort flere oppdateringer, krana i hogstmaskinen er kraftigere, vi har nytt styrings­ system og maskinene er utstyrt med såkalt fjerndiagnostikk. Serviceperso­nell kan dermed sjekke maskinens til­ stand via sin telefon, forklarer Wallin. På aggregatsiden sverger han til Log­ Max. – Det er en svensk produsent med veldig godt omdømme. Og den patenterte knivstyringen gjør at aggregatet arbeider lett, det betyr noe på en hogstmaskin med bare 75Hk motor, sier han.

 

STADIG VEKST

Wallin forteller også at Malwa Forest AB har solgt 280 maskiner siden opp­ starten, og hatt en vekst på 15–20% årlig siden 2014. Ordrereserven er god og produksjonskapasiteten er nå økt til fire maskiner i måneden ved fabrikken, som sysselsetter 24 personer. Hvis det da er nok deler å få tak i.

– Vi produserer ikke egne komponent­ er, det handler om å sette sammen det andre har produsert. Vi er avhengig av stabil tilgang og nå er det mikro­brikker og andre komponenter som inneholder såkalte halvledere som er problemet. Og det forsterker seg selv, ikke minst på grunn av at usikker til­ gang har utløst hamstring i bilindu­ strien, sier Wallin.

 

– VILLE LAGE NOE BEDRE

54­åringen forteller at han er oppvokst med maskiner og entreprenørånd, faren drev med mobilkraner. Og Magnus adopterte den tekniske inter­ essen, utdannet seg til maskiningeniør og ble etter hvert teknisk sjef i det svenske Krantilsynet. – Men da ble det bare kontorarbeid og altfor kjede­ lig. Jeg begynte da å importere japanske traktorer som jeg gjerne solgte til egenaktive skogeiere. Men jeg fikk lyst til å selge dem noe som var bedre, og ideen om å utvikle en egen maskin tok form, forteller han.

 

– HØY BRUKTVERDI

Hva så med prisen på disse småmas­ kinene? Den er nok mer passende for profesjonelle tynningsentreprenører enn de egenaktive skogeierne her til lands. Kai Eriksen i Skogservice for­teller at hogstmaskinen og kombiut­gaven kommer på rundt 2,7 millioner, mens lassbæreren koster ca. 1 million mindre. Men de brukte maskinene skal være populære, så annenhånds­ verdien er relativt høy, får vi vite. •