Økonomi og marked

Kina øker importen av tømmer

Ifølge den kinesiske importstatistikken ble det i løpet av årets ni første måneder importert 38 millioner m³ bartretømmer til landet. Dette er 18% mer enn året før og årsaken er høy etterspørsel og små lagre. لعبة poker Den innenlandske hogsten i Kina øker også, i 2021 forventes den å bli ca 95 millioner m³, rundt 10% mer enn året før. Men dette er altså ikke nok til å dekke etterspørselen fra landets raskt ekspanderende treindustri, som for tiden produserer det remmer og tøy kan holde. الربح الحقيقيMye av økningen dekkes opp av økt eksport fra EU-land. En del av forklaringener at Kinas tradisjonelt store import av trelast er redusert på grunn av de høye prisene. Som kjent har ikke tømmerprisen steget like mye, det er derfor bedre å importere mer tømmer og øke egenproduksjonen av trelast. Og selv om trelast-prisene nå er på vei ned igjen forventes Kinas behov for å importere tømmer å forbli stort. Dette forsterkes av det varslede eksportforbudet fra Russland, som etter planen skal tre i kraft allerede fra årsskiftet. 1xbet Russland har fram til nå vært største eksportør av tømmer til Kina, og dersom dette bortfaller forventes Kinas etterspørsel i andre land å øke kraftig.