Økonomi og marked

Gjelsten kjøper Værdalsbruket

 Et 90 år langt ufrivillig eierskap går mot slutten når Bjørn Rune Gjelstens selskap Fabritius Gruppen kjøper aksjene Værdalsbruket as av Storebrand, ifølge DN for mellom 800 og 900 millioner kroner. Det var nemlig som långiver at Storebrand ble tvunget til å ta over Værdalsbruket i 1930.

Værdalsbruket er med sine 900 000 daa landets nest største private eiendom, den omfatter hele 58% av Verdal kommune. Det produktive skogarealet er riktig nok ikke mer enn 180 000 daa og 11% av dette er vernet. Avvirkningen har ifølge bedriftens hjemmeside ligget på forsiktige 5-10 000 m³ de siste årene, mens tilveksten oppgis å være 36 000 m³.

Men i tillegg til skogsdriften drives en omfattende utleie av jakt, fiske og ti hytter og eier 34% av Inntre as. Men viktigere for kjøperen er antagelig en betydelig kalksteinforekomst, der selskapet Verdalskalk i dag tar ut rundt 1 million tonn årlig. NGU har vurdert den samlede forekomsten til 7,5 milliarder tonn og det dreier seg dermed om en av landets største mineralressurser. – Jeg har en personlig interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Jeg jakter og fisker mye laks, og sånn sett er det jo mye potensial. Men de store verdiene er kalkforekomsten, det er et mineral med en veldig bred anvendelse, sier Gjelsten til DN.

Det var i en børsmelding sendt fra Storebrand tidlig 28. april at denne nyheten ble sluppet. Fabritius Gruppen er et datterselskap av Gjelsten Holding og eier en rekke næringseiendommer på Østlandet. Gjelsten forteller til DN at han tok kontakt med Storebrand i fjor, da han forsto at de hadde planer om å selge Værdalsbruket. – En slik mulighet dukker kanskje opp en gang hvert hundrede år, sier han.