Premium - Plus

Lite brukt sidespor ble ny transportåre for Norske Skog

En god idé, et tomt sidespor og en terminal med lite aktivitet har flyttet 30.000 m3 tømmer fra vei til bane i Trøndelag. – Svært raskt levert fra Bane Nor, skryter Norske Skogs Bjørn Næsvold som stod bak idéen.

 Det går mye tømmer til papiranlegget på Skogn fra Størenområdet i Trøndelag. Næsvold oppdaget lite brukt jernbanespor og en tom terminal på strekningen. Han så en miljøgevinst ved å få tømmeret fra veien til banen og dessuten raskere råstoff til fabrikken. – Og det sparer vi også blekekjemikalier på. Ferskt tømmer rett fra skogen gir lyst papir, kommenterer han.

Næsvold tok kontakt med Cargonet og Bane Nor i november med idéen. De responderte umiddelbart og regional terminalleder for Bane Nor i nord, Paul Agnar Røvik var svært imøtekommende. Han krevde imidlertid at tømmeret som skulle lastes på Støren måtte ryddes unna på minst fire timer. Selv om det er liten aktivitet på terminalen, brukes den nemlig som beredskapsterminal for omlasting av gods fra jernbane til trailer, hvis toglinja er stengt. Næsvold var med på det. Samarbeidet var altså i boks kort tid før jul og allerede 26. januar kon første godstoget inn på terminalen. Dette enkle grepet og raske tiltaket sparer altså trønderske veier for 25 vogntog i uka, når 450 m3 tømmer kjøres inn på beredskapsterminalen. Syv vogner fylles hver tirsdag fra tømmerbiler, og åtte vogner hver torsdag. Samlet kjøres dette til fabrikken på Skogn torsdag ettermiddag, fortelles det. Alt ifølge en pressemelding fra Bane Nor. •