Økonomi og marked

Brått fall for trelast, men massevirke skal opp

Etter et strålende første tertial har etterspørselen etter trelast falt dramatisk i mai. Og usikkerheten om markedsutviklingen videre er stor. Men for massevirket er alle enige om at prisen nå omsider skal opp. 

Lagrene av både tømmer og trelast er i ferd med å fylles opp på sagbrukene, spesielt i innlandet. Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog, sier at både privatmarkedet og proffmarkedet har stilnet.

– Folk reiser på ferie i stedet for å snekre og store byggeprosjekter er satt på vent på grunn av økte kost­nader i alle ledd, sier hun. Usikker­heten om hva som vil skje videre er stor. Vi vil få et klarere bilde over sommeren. Det blir viktig hvordan eksportmarkedet for sagbrukene utvikler seg, men også her er usikkerheten stor, sier hun.

 

BYGGER LAGER

Og dette usikre bildet bekreftes av Erland Løkken, adm.dir. hos Bergene Holm. Han sier markedsforholdene det siste året har vært spesielle.

– Vi bygde lager i fjor høst, da byggevare­bransjen skapte forventninger om et prisfall fra nyttår og kjøpte inn lite. Dette kom også, og ble etterfulgt av en ekstrem etterspørsel i første kvartal. Nå er situasjonen at kundene har gode lagre og kjøper lite, mens vi bygger opp. Vi har innført begrensninger på innkjøringen til noen bruk, men produserer foreløpig som normalt og ligger over årets budsjett. Det er veldig mange negative signaler og usikker­heten er stor, i denne situasjonen prøver vi å stå for stabilitet og forut­sigbarhet, sier Løkken.

– Da ligger det vel ikke akkurat an til noen videre prisvekst for sagtømmeret?

– Jeg nøyer meg med å si at det billigste virket vi får tak i nå kommer fra Sverige.

 

LOVENDE FOR MASSEVIRKE

Men om utsiktene for trelastmarkedet plutselig virker dystre, i beste fall usikre, er situasjonen for massevirke en annen. Prisen på cellulosemasse har steget nesten like mye som for trelast i løpet av det siste halvannet året, men det har hittil påvirket masse­virkeprisene svært lite. Årsakene er enkelt sagt at den høye sagtømmer­prisen har dratt tilstrekkelige mengde massevirke ut av skogen, og at store billeskader i flere land har sørget for god tilgang. Nå er dette bildet i ferd med å endres.

– Markedet har bedret seg kraftig, den norske industrien går for fullt. Og fiberforbruket har økt, fordi industrien også jobber med å bli mer kostnadseffektive og erstatter en del av sitt celluloseforbruk med fiber. Eksempelvis har Saugbrugs­foreningen økt sitt fiberforbruk selv om de la ned en papirmaskin, sier Heidi Bålerud.

 

KRIGEN SLÅR INN

Dermed ligger det omsider an til at massevirkeprisen får en etterlengtet økning. Den alminnelige oppfatning er at prisen i hvert fall skal opp 65–70 kroner pr m³ når nye priser gjøres gjeldende fra 1. juli, de mest optimistiske har ymtet frampå om hundre kroner.

Knut Melum i Nortømmer vil ikke være så spesifikk, men sier dette til Norsk Skogbruk:

– Det er ingen tvil om at etter­spørselsbalansen har endret seg drastisk det siste halvåret. Masse­produsentene har et eventyrlig marked, og papirindustrien har hatt et godt marked i snart ett år nå. De store fiberlagrene falt betydelig gjennom høsten og vinteren og var allerede lave da krigen i Ukraina var et faktum. Den førte til stopp i massevirke­eksporten fra Russland til Finland, som utgjorde ca. 10 mill m³/år, og i fliseksporten fra Hviterussland til Latvia, som også utgjorde flere millioner m³/år. Dette har ført til at de finske gigantene nå støvsuger markedet og i Baltikum ser vi nå priser på barmassevirke på rundt 80 euro/m³ og rundt 100 euro/m³ for løvmassevirke på kaikant.

 

– VIKTIG FOR BALANSEN

Melum sier det er veldig positivt at massevirkeprisen nå heves:

– Et betydelig løft i massevirkeprisen i Norge for andre halvår vil være viktig for å vri avvirkningen mer over mot tynning og bestander med høy masse­virkeandel og løv. Det vil bedre balansen mellom sagtømmer og massevirke i markedet. Og selvsagt er det gledelig at det omsider ser ut til at skogeieren vil få en større del av verdiskapingen, nå som endelig råstoffbalansen er gun­stig for leverandørleddet, sier han.