Økonomi og marked

1,1 millioner kubikkmeter innmålt i mars

Dette er den høyeste innmålingen i løpet av en måned siden Norsk Skogbruk begynte å motta denne statistikken fra Skogdata i 2013. Årets første kvartal tangerer med dette første kvartal i rekordåret 2019.

 Gode driftsforhold og en påske hvor alle røde dager falt på april er med å gjør mars 2021 til en rekordmåned for innmåling av tømmer. Totalt i første kvartal ble det målt inn 2 865 000 kubikkmeter mot 2 810 000 i fjor og 2 846 000 i 2019. Pristrenden med stigende sagtømFor massevirke gikk prisen ned en krone for gran – fra 251 til 250, og for furu gikk den ned to kroner fra 243 til 241. Gjennomsnittsprisen på alt virke levert her i landet i mars var 408 kroner per kubikkmeter, det samme som i februar. •

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skog-Data AS