Minneord

Laila Grøndahl

1942–2022
Mor, bonde, kommunepolitiker, organisasjonsmenneske, instruktør og skogsarbeider. Laila hadde mange roller og svært forskjellige arbeidsoppgaver i livet, men vi i Kvinner i Skogbruket kjente henne best som foregangskvinnen Laila.

 SOM UNG ELEV på skogskolen på 70-­tallet var det få kvinnelige rolle modeller for oss jenter i skogbruket, men Laila var der! Som gardkjerring og arbeidskollega til sin kjære mann Einar, var hun med i skogen som skogsarbeider både på bakken og i maskiner. Hun startet i skogen med motorsag og traktor, og fortsatte med lassbæreren i tømmerskogen langt opp i 70­årene. Det ble mange timer med tømmerkjøring og skiftenøkkel på Laila i skogene i Nes og nabokommunene. Først som 75­åring sa hun til sin kjære Einar: «Det får vel bli siste tømmerlasset detta, vel». Denne vesle kvinna handterte de fleste oppgavene, og sammen med sin kjære Einar, og etter hvert sønn Halvor, var de et godt og sammensveiset team i skogen. Om det så gjaldt planting, ungskogpleie, hogst eller tømmerkjøring!

 

MEN LAILA STOPPET ikke ved de praktiske arbeidsoppgavene, også som organisasjonsmenneske i skogen gjorde hun seg bemerket. Det virket som en helt naturlig og sjølsagt opp gave å ta på seg verv både i det lokale skogeierlaget, og i den regionale skog eierforeningen. Laila var ikke redd for å ta på seg disse oppgavene, hun var en tydelig og klar stemme for skogeierne og deres interesser, og hun var heller ikke redd for å tale makta og ledelsen imot når hun mente at det var nødvendig. Og det var det jo innimellom!!

 

LAILA HADDE BÅDE glede av og evne til å formidle sin praktiske kunnskap, og hun ble landets første kvinnelige instruktør innen praktisk skogbruk som en del av det landsdekkende Aktivt Skogbruk. Her var hun instruktør i over 25 år, med kurs gjennom hele produksjonskjeden i skogen; fra etablering av skogsplanter til optimal kapping av tømmerstokken for videre foredling. For oss jentene i skogbruket ble hun på denne måten en enda tydeligere pioner og stemme. Vi følte alltid at Laila ikke bare representerte seg sjøl, men hun var også en stemme og forbilde for oss skogsdamene som tråkket i sporene bak henne.

 

SJØLSAGT VAR LAILA aktiv også ved etablering av organisasjonen Jenter i Skogbruket, seinere Kvinner i Skogbruket. Her deltok hun aktivt i flere posisjoner, både lokalt, regionalt og på landsnivå. Igjen kunne vi få ta del i Lailas unike kunnskap om skognæringa – både hennes praktiske kunnskaper og hennes gode kjennskap om mannskulturen som rådde i næringa ved organisasjonens opp start på 80-­tallet. Det var et sjølsagt valg at det nettopp var Laila som plantet bjørka vår på Fredriksten festning i Halden på organisasjonens 30­års markering i 2016.

 

LAILA TRIVDES GODT som skogbruker og i skognæringa, men det kostet henne å være kvinne og pioner. Hun var aldri redd for å stå opp for kvinners rettigheter og kreve kvinners plass i ei mannsdominert næring! Vi har så mye å takke Laila for, men mest av alt vil vi minnes henne som et helstøpt og godt menneske som sto for det hun trodde på, og som sto på barrikadene for oss kvinner i skogbruket.

 

VÅRE TANKER GÅR til hennes nærmeste som Einar, Halvor og Ane, Sunni og Lars, barnebarna; Grete, Gina, Synne, Ylva, Live og Mathias, og hennes brødre Ole og Lars og den øvrige familie. Fred over Laila Grøndahls minne.

 

Kvinner i skogbruket

Liv Marit Strupstad

Lise Kihle Gravermoen