Politikk

Statskog overtar Meraker Brug – et klart politisk ønske

Nå går en av Norges største privateide eiendommer over på statlige hender. 2,65 milliarder kroner må staten ut med for 1,2 millioner dekar hvorav 200.000 produktiv skog, der mesteparten ligger i Meråker kommune i Trøndelag. Et klart politisk grep fra den rødgrønne regjeringen.

 – Vi vil sikre at denne viktige eiendommen forblir på norske hender og tilgjengelig for felleskapet i landet vårt. Regjeringen vil at våre felles naturressurser skal komme felleskapet til gode. Det handler også om eierskap når en slik anledning byr seg på vår vakt, sier Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen om kjøpet.

 

Markedsvurdering

Til sammenlikning ble Ola Mæles eiendom i Namdalen på 591.000 dekar solgt til den tyske lavpris matvarekjeden Aldi  for drøye 500 millioner kroner for bare rundt to år siden. Statskog skal også da vært inne i loopen, men ikke hatt anledning til å matche det markedet tydeligvis var villige til å betale da.

Selger av Meraker Brugs representant Rickard Arnesen.

Også denne gangen var det flere interessenter, både norske og utenlandske kjøpere, bekrefter selgers representant, Rickard Arnesen også på pressekonferansen. – Men Statskogs bud var det høyeste, sier han.

Prisen anses altså som en god del høyere enn bare ut fra en avkastningsvurdering. Og denne gangen ble den altså også veid opp mot en markedsvurdering. – Staten har lagt vekt på en grundig vurdering av markedssituasjonen og Statskog er proffe. Derfor dreier det seg ikke bare om prisantydningene, men de totale vurderingene i en budprosess og vi er trygge på Statskogs analyser om et fornuftig kjøp, sier Støre som bekrefter at det dreier seg om at det her også var et politisk ønske. – Noen vil si at det. Ikke er interessant at staten skal eie en eiendom som dette. Vi mente det var betydning, men ikke for enhver pris. Men salget ble gjennomført på innsiden av rammene fra våre finansielle rådgivere, la han til.

Et politisk ønske

På spørsmål om dette var klok bruk av felleskapets midler i en tid da det snakkes om å spare, var Støre klar på at dette er en investering såkalt «under streken» og at det regnes som en markedsbasert investering. – Norge sitter på en stor formue og vi kan plassere den på ulike vis. Nå har vi lagt den i en eiendom som utgjør størsteparten av denne kommunen og en stor del av landet vårt også. Og for regjeringen betyr det at en stor del av vår skog, mark og kraft nå er på forsvarlige gode norske hender. Vi har vært oppmerksomme på dette, da vi ble klar over at eiendommen ble lagt ut for salg, sier han.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. LMD eier Statskog.

– Med dette sikrer vi nasjonalt eierskap nå og inn i fremtiden, legger Landbruks- og matminister Sandra Borch til. Hun peker på at utenlandsk eierskap nå eller senere har vært en reell mulighet siden eiendommens aksjer ikke er underlagt noen form for konsesjonsbehandling. – Dette kjøpet vil styrke Statskogs rolle som garantist for folkets tilgang til jakt og fiske og underbygger Statskogs nasjonale rolle innenfor skogsdrift og utvikling av eiendommen, sier hun.

 

De ansatte fortsetter

Statskog selv konstaterer at de både er godt egnet og at kjøpet er strategisk i forhold til selskapets oppgave i forvaltning av skog, energi, jakt og fiske, naturopplevelser og eiendomsutvikling. Det sier styreleder Gunnar Olofsson. Han forsikrer også de ansatte om at de skal få fortsette i sitt arbeid med eiendommen videre fra Meråker. – Statskog forsterker sin kompetanse når vi nå får inn de ansatte i Meraker Brug og jeg ser snarere at mer ressurser kan komme inn til kommunen nå, sier Olofsson. Han viste også kartet over eiendommen og hvordan den passer godt inn i Statskogs eiendommer i samme område som statsforetaket har forvaltningserfaring med.

Satser på kunsten

Grunnen til salget skal være selgers prioritering av kunstsamlingen i forbindelse med Astrup Fearnley museet. – Den tidligere kontrollerende eier av Meraker Brug Hans Rasmus Astrup prioriterer bruket høyt, men hakket over prioriterer han museet. Og Stiftelsen må bygge opp sin kapital for å understøtte driften av Astrup Fearnley museet. Det må være tilstrekkelig kapital til å fornye kunstsamlingen av samtidskunst som er av høy internasjonal kvalitet, sa selgers representant Rickard Arnesen som har sittet i styret i Meraker Brug i over 20 år. – Vi startet derfor å teste markedet i fjor og vurderte å selge. Og opplevde stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, forteller han.

Mens Statskog skal ha arbeidet med saken siden juni i år og kom altså til enighet med selger med det beste tilbudet. – Selgerne setter stor pris på Statskogs vilje til å fortsette driftsmodellen på bruket og at de ansatte skal fortsette i sine stillinger. I tillegg til at vi ser positivt på Statskogs gode intensjoner i samarbeidet med kommunen, sier Arnesen.

I den forbindelsen har Statskog blant annet allerede ha lovet å tilføre alpinsenteret i kommunen 15 millioner kroner for å styrke Meråker som skidestinasjon og hyttekommune, kom det frem.

Saken skal behandles i Stortinget.

 

FAKTA:

AS Meraker Brug er et norsk eiendoms- og kapitalforvaltningsselskap med kjernevirksomhet innenfor skogsdrift, jakt- og fiskeutleie, hytteutleie og utvikling av hytteområder. Eiendommen er på 1,2 millioner dekar derav 200.000 dekar produktiv skog, og flere fallrettigheter, samt eierskap  på 35% av Meråker Kraft og 47% av Meråker alpinsenter. Arealene ligger primært i Meråker kommune, men også i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Selger av 94% av aksjene til Statskog er Astrup Fearnley Holding As, Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og Kulsrud Skog AS. I følge pressmeldinga skal de resterende aksjonærene få tilbud om å selge sine aksjer til samme prisen.

Kilde: LMD