Kystskogbruk

Bygger skogsbilveg i Balsfjord

Skogeierne Raymond og Anne Lise Kongsli har akkurat bygd 800 meter ny skogsbilveg på sin eiendom i Balsfjord. Slik har vi fått ut verdifull skog og lettet
tilgangen til planting og frem­tidig skog­skjøtsel, forteller
Raymond Kongsli.Øksrævvegen stod ferdig i fjor. Og man skal ikke dømme vegen etter navnet. Betydning­en av vegen i området er stor når det gjelder aktivitet. Uten den ville terrengtransporten for 1000 m3 tømmer blitt over en kilometer, noe som ville vært uholdbart for økonomien på drifta, fordi marginene er så knappe, vet ekteparet Kongsli. Da ville denne lia rett og slett vært nullområde.

Raymond Kongsli har hogd skogen sin selv og drevet med gravemaskin og lassbærer, det var stort sett bjørk som gikk til flisvirke. Nå har han planta 200 dekar med gran og furu og ellers latt furuforyngelsen slippe til.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.