Kystskogbruk

Verner feil områder og truer arbeidsplasser

Tromsværinger har kjempet i snart åtte år mot vern på statseid grunn. – Vernet strider med både faglige anbefalinger og politiske føringer, det naturfaglige arbeidet som ligger til grunn er mangelfullt og lokale arbeidsplasser trues.Det sier gårdbruker Petter Karlsen fra Målselv. Han frykter det kommende vernevedtaket, og oppfordrer til bedre kvalitetssikring og hensyn til lokale verdikjeder og arbeids­plasser i distriktene når 10%-vedtaket etter hvert skal effektueres.

Unødvendig

Karlsen ble engasjert i saken da Fylkes­mannen i 2009 meldte oppstart for vern av 21 skogområder på statens grunn i fylket, basert på stortingsmelding nr. 25 og NINA-fagrapport 54. Etter nærmere gjennomgang av disse dokumentene fant Karlsen store avvik både i forhold til politiske føringer og faglige anbefalinger. – Verneforslaget inneholdt i hovedsak arealer som i NINAs rapport var beskrevet som overrepresentert innenfor eksisterende verneområder, og vern av skogbruksmessige ulønnsomme områder var ikke vektlagt i tråd med stortingsmeldingen. Noen områder er tatt ut av verneplanen, men fortsatt ligger vern av 14 områder til sluttbehandling i departement­et, sier Karlsen fra Målselv som har brukt enormt mye tid på saken….

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.