Portrett

Portrett: Ola Rostad Jobber både på kort og lang sikt

Ola Rostad er vokst opp i grensestrøka øst i Hedmark og ser handel og samarbeid med
svenskene som både naturlig og ønskelig. Samtidig er det viktig at man samarbeider og utvikler seg lokalt. Nå er innovasjonsselskapet Tretorget på vei inn i Hedmark Kunnskapspark.Ola Rostad har vært leder for Tretorget i 14 år, men har vært tungt inne også i flere andre av skogbrukets organisasjoner. Han har vært skogsjef i Glommen Skogeierforen­ing, disponent i Nedre Glommen Skogeierforening, utviklingssjef i Viken Skog, avdelingsleder i  Øst-Norges Tømmermåling og har dessuten vokst opp på Sønsterud skogskole som sønn av en av lærerne der. Han har derfor skogbruket godt under huden og et betydelig nettverk i næringa. Nå ser har utover næringas grenser og innleder samarbeid på tvers.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.