Industri

Planteskolene på Sønsterud og Biri mot fusjon

Styrene i Skogplanter Øst-Norge AS og Skogplanter Innlandet AS har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere virksomhetene. Prosessen er i full gang og om alt går etter planen vil planteskolene på Sønsterud og Biri bli organisert i et felles selskap fra våren. 

I en pressemelding fra de to selskapene datert 10. oktober heter det at bak­grunnen for intensjonsavtalen er be­hovet for å gjennomføre betydelige investeringer i miljøvennlig produk­sjon, styrking av norskbasert kompe­tansemiljø på skogplanteproduksjon, samt et ønske om å styrke grunnlaget for fortsatt vekst i Norge og utlandet.

 

PRODUKSJON BEGGE STEDER

Her framgår også at et fusjonert selskap vil ha et produksjonsvolum på 30 milli­oner planter og en omsetning på rundt 60 millioner kroner. Det heter videre at produksjonen skal opprettholdes både på Biri og Sønsterud, og at alle ansatte vil bli tilbudt videre engasje­ment.

Styreleder Ola Rostad i Skogplanter Innlandet sier til Norsk Skogbruk at det er engasjert en rådgiver til å gjennomføre en såkalt due dilligence­prosess i de to selskapene, for å få fram et beslutningsgrunnlag for de vedtak som må gjøres. Det dreier seg blant annet om verdsetting, for å av­gjøre bytteforhold og dermed eier­andel i det nye selskapet. Men han har god tro på at prosessen vil lykkes.

– Om det ikke detter noe ut av skapene tror jeg dette vil gå i boks, sier han.

 

STORE INVESTERINGER

Skogplanter Innlandet har fram til i vår hatt produksjon både på Sønsterud og i Trysil, men vedtok i vår å avvikle i Trysil og legge hele produksjonen på rundt 12 millioner planter til Sønsterud, der det gjøres store invester­inger. – Det er installert nye anlegg for vanning og for kortdagsbehandling. Nå investerer vi rundt 40 millioner i bygging av ny produksjonshall og nytt kjølelager, forteller Ola Rostad.

– Vi satt med to nedslitte anlegg og får nå et som er moderne. Dette er helt nødvendige tiltak, uavhengig av hvordan det går med fusjonen, sier han.

Skogplanter Innlandet eies i sin helhet av Trysilvassdraget Skogeierlag (TVS). Som andelslag ble dette innfusjonert i Glommen skogeier­forening i 2001, men de betydelige verdiene i laget ble videreført som eget selskap og skal brukes lokalt. TVS kjøpte Sønsterud planteskole av Skogselskapet i Hedmark i 2011.

– Når produksjonen i Trysil nå legges ned er TVS sitt engasjement i Skogplanter Innlandet å anse som en rent finansiell plassering, sier Rostad.

 

PERSONKABAL PÅ PLASS

Styreleder i Skogplanter Øst-­Norge er Paal Tønsberg, tidligere direktør for O.B. Wiik as. Han sier til Norsk Skogbruk at fusjonsprosessen går sin gang og at stemningen er god.

– Vi har blitt godt kjent med hverandre og alle ser dette som et riktig skritt, for å ivareta norsk kompetanse og produksjonskapasitet på dette viktige området, sier han.

Tønsberg forteller også at person­kabalen er avklart. – Det blir daglig leder i Skogplanter Øst-­Norge, Arne Smedstuen, som skal lede det nye selskapet, mens Knut Esbjørnsen, som er daglig leder i Skogplanter Innlandet, får ansvar for salg om marked i tillegg til produksjonen på Sønsterud.

Opprinnelig så man for seg at fusjonen skulle tre i kraft fra nyttår, men har nå innsett at det trengs mer tid. – Vi regner med å ha en fusjons­plan klar i løpet av januar, så fører kreditorfrister og andre juridiske formaliteter at vi kanskje kan gjennom­føre fusjonen i løpet av april, sier Tønsberg.

Skogplanter Øst­-Norge eies av Skogselskapet Oppland (57 %) og Skogselskapet i Oslo og Akershus (43 %). Produksjonen skjer på Biri og etter en storbrann i 2008 er det foretatt store investeringer ved plante­skolen. Men selv med en års­produksjon på drøyt 20 millioner planter er lønnsomheten svak, det var underskudd både i 2019 og 2020 mens fjoråret ga et lite overskudd. Selskapet har også en gjeld på rundt 90 millioner.

 

Smakebit fra Norsk Skogbruk nr 11 som snart er i din postkasse.

Les hele Norsk Skogbruk Nr. 11 her