Transport

Frykter prissjokk på diesel

– Vi står i en reell fare i Europa for å ha underdekning på diesel fra rundt årsskiftet. Det kan gi en eksplosiv økning i dieselprisen og vil få alvorlige konsekvenser for varetransporten. Det er grovt underkommunisert. 

Det sier administrerende direktør i Grenland Rail, Tommy Anderson. Han peker på at importrestriksjonene på olje fra Russland først blir effektuertnå i desember, og ikke før i februar 2023 for ferdig raffinerte oljeprodukter. Eksisterende avtaler har nemlig fått løpe ut før embargoen setter inn, og disse går altså ut nå i vinter. Da blir det mindre av både bensin og diesel i det europeiske markedet og det vil presse prisene.

– Og mangel på bensin er alvorlig nok det, men den flytter «bare» folk. Diesel flytter alt vi trenger for å leve, så dette kan bli alvorlig både for jernbane trans­porten, båttransporten og tung­transport på vei. Særlig de to siste er avhengig av diesel, poengterer han.

 

MANGLER RAFFINERIKAPASITET OGSÅ

I tillegg mangler vi raffinerikapasitet som Russland har dekket opp.

– I iveren etter å få til det grønne skiftet er det ikke akkurat raffinerier Europa har investert i de siste ti årene. Det betyr at ferdig diesel som nå leveres fra Russland heller ikke bare kan erstattes ved å raffinere mer olje fra andre land. I USA har man bare 25 dager med diesel igjen på strategiske lagre, for­teller Anderson som syns det er rart dette ikke er løftet mer fram i media.

– For dette vil treffe oss i vinter, legger han til. Og dieselbileiere har kanskje allerede merket at dieselprisen har passert bensin på pumpene …

 

Smakebit fra Norsk Skogbruk nr 11 som snart er i din postkasse.

Les mer om flere store utfordringer transportbransjen står overfor i nr 11.)

Les hele Norsk Skogbruk Nr. 11 her