Industri

Usikkerhet skaper nedgang

Trelastprisene og etterspørselen har sunket. Usikre tider skaper nedgang i byggebransjen, og det merker industrien. I tillegg øker kostnadene. Er de gyldne tidene over?

Her er et knippe småsaker om det som skjer i industrien rundt omrking i landet vårt:                ––––––––––––––––––––––––––––––––

Permitteringer og nedgang i trevareindustrien:– Det er summen av alt 

– Det er summen av alt som gjør det krevende. Det er vanskelig å peke på én ting alene. 

Det sier kommunikasjonsdirektør i Moelven Industrier, Magne Vikøren. Etter rekordresultater under koronaen, er det nå nedgang i trevareindustrien.  

 

Moelven permitterte 80 personer i starten av oktober, og den siste kvartalsrapporten viste en nedgang på 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. 

– Det har vært en «perfekt storm» siden koronaen. Da var det ulike faktorer som gjorde at det ble en enorm etterspørsel. 

I løpet av sommeren, har imidlertid markedet kjølt seg kraftig ned, forklarer Vikøren. 

– Forbrukeren er en god indikator på hvordan markedet er. Det er en mye større rift om lommeboken nå, og folk prioriterer nok ikke for eksempel å skulle bygge terrasse, eller pusse opp like mye som de har gjort en periode, sier Vikøren.  

I en melding i forbindelse med kvartalsrapporten, kunne Moelven melde om økte strømutgifter på 2,5 millioner per dag. 

– Også strømprisene er noe vi ser en stor forskjell på, sier Vikøren. 

– Moelven er et stort konsern med mange bein å stå på. Konjunktursvingninger vil treffe de forskjellige produksjonene ulikt. Vi reduserer opp mot 20 prosent av produksjonen på høvleri og sagbruk, men limtreproduksjonen og den svenske modulvirksomheten har en sterk ordrereserve, legger han til. 

– Vi er åpne på at tiden framover kan bli krevende. Endringene som kommer nå er veldig brå. Det gjør det vanskelig for oss å planlegge. Strømprisen er så usikker, og kostnadsbildet endrer seg så brått, sier Vikøren. 

Alt i følge Nationen.

 

Vedum fikk klar beskjed fra Forestia-sjefen: – Lytt bedre til næringslivet 

Forestia-sjefen Kristian Hanssen var klar i sin tale da finansminister Trygve Slagsvold Vedum nylig besøkte bedriften. 

– Regjeringen må bli bedre til å lytte til næringslivet: Når vi ber om bedre rammebetingelser, får vi mer skatter og avgifter.  

Vedum ba selv om å få besøke Forestia under sitt Hedmark-besøk. Finansministeren har besøkt fabrikken flere ganger tidligere, og har vært en varm forkjemper for bedriftens planer om en egen returtrefabrikk ved anlegget på Braskereidfoss.  

– Jeg vet godt at det er krevende tider for næringslivet. Men jeg håper det blir bygd returtrefabrikk på Braskereidfoss. Den er viktig for regionen, men også for landet og måten returtre kan brukes på nytt, sier finansministeren.  

Men foreløpig er det usikkerhet rundt miljøprosjektet. Kostnadene har eksplodert på kort tid. Prosjektet som for et knapt år siden var beregnet til å koste 240 millioner kroner, har nå en foreløpig prislapp på 331 millioner kroner. En prisvekst på 91 millioner kroner.  

Og fortsatt går råvareprisen kraftig opp. Returtre er og blitt ettertraktet vare for forbrenningsanlegg i Europa etter at gassprisene har gått til himmels.  

– Mange industribedrifter står foran stupet. Bare hos oss har energiprisene blitt femdoblet, fra rundt 20 millioner kroner i året til nær 100 millioner kroner. Strømstøtten er for liten og den kommer for sent for mange. Viljen til å investere er ikke som før. På fem år har vi investert over 100 millioner kroner. Med dagens situasjon klarer vi ikke å ta inn det tapte med økte priser i et fallende marked, forklarer Kristian Hanssen.  

Det skriver Østlendingen.

 

 

– Jeg synes det er illevarslende 

Næringsforeningen og ordføreren er bekymret etter at Huntonit så seg nødt til å permittere mer enn hundre ansatte. 

– Dette var jeg rett og slett ikke forberedt på. Jeg ble mildt sagt overrumplet, sier Nils Olav Larsen, ordfører i Vennesla. 

I forrige uke ble det klart at Huntonit permitterer 100 ansatte og stanser all produksjon fra slutten av november. Årsaken skal blant annet være dyre råvarer og høye strømpriser. 

– Jeg synes det er illevarslende når Huntonit går til det skrittet de gjør. Det forteller meg at vi kan forvente en tøff vinter når det gjelder byggebransjen. Du får en kjedereaksjon. Det kan bli en tøff vinter, legger ordføreren til. 

Det skriver Vennesla Tidende.

 

Papirfabrikken har fått fornyet viktig kontrakt: – Sikrer arbeidsplasser 

Norske Skog Skogn og Statkraft har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale, som sammen med tidligere kontrakter, vil sikre store deler av fabrikkens kraftforsyning på konkurransedyktige vilkår ut 2030. 

– Denne avtalen vil gi fabrikken på Skogn en stabil kraftforsyning til forutsigbare og akseptable priser. Avtalen bidrar til å sikre arbeidsplasser og den langsiktige konkurransekraften til Skogn. Samtidig er dette viktig for skognæringen i Midt-Norge, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Skogn AS. 

Fra tidligere har Norske Skog Skogn en kraftkontrakt med Statkraft tilsvarende årlige leveranser rundt 0,9 TWh som utløper ved utgangen av 2026. Med den nye kraftkontrakten, vil Norske Skog Skogn sikre tilnærmet hele kraftbehovet ut 2028, samt deler av behovet ut 2030. 

Den nye avtalen med Statkraft vil sikre leveranse av totalt 2,9 TWh over kontraktens varighet og vil tre i kraft 1. januar 2024. For å redusere valutaeksponeringen er avtalen inngått i euro. 

Med dette er Norske Skog-konsernet godt dekket med kraftavtaler i Norge, heter det i en pressemelding fra Norske Skog ASA. 

I følge Trønder-Avisa.