Industri

Norske Skog selger våtmark

Norske Skog har solgt 45 daa av sitt areal på Skogn til Fiskå Mølle, som skal etablere et nytt anlegg for mottak av trøndersk korn og foredling til kraftfôr. – Dette salget passer inn i vår strategi om å etablere en næringsklynge for blå og grønne næringer på Fiborgtangen, sier Bjørn Einar Ugedal, adm.dir. ved Norske Skog Skogn. Samtidig selger Norske Skog 200 daa som i dag er regulert til næringsformål til Miljødirektoratet. Men her er det klynger av trekkfugl som skal nyte godt av omreguleringen. – Vi er tilfredse med å kunne avstå arealet til Miljødirektoratet, det er et viktig bidrag til å sikre varig vern av viktige våtmarksarealer for trekkfugler. Selv om vårt totale tilgjengelige næringsareal krymper har vi nå avklart arealdisponeringen av viktige områder nord for Hotranelva, sier Ugedal om dette salget. Og i Miljødirektoratet sier sek­ sjonsleder Knut Fossum at de vil sette i gang en prosess for å verne området.