Industri

Kjell Arve Kure ferdig i Norske Skog

Midt i fellesferien meddelte Norske Skog at fabrikkdirektør Kjell Arve Kure ved Saugbrugs slutter i konsernet 1. september. Ingen vil si om dette skjer frivillig, men hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved fabrikken uttrykker stor misnøye. Kjell Arve Kure sier til Norsk Skogbruk at han er stolt over det de har fått til ved fabrikken i løpet av de syv årene han har vært direktør. – Elforbruket pr produsert enhet er kuttet med 45% og Saugbrugs er helt i verdenstoppen i energieffektivitet. Vi har ikke hatt en fraværsskade siden 2017 og har kommet langt i utviklingen av nye produkter. راهن على كرة القدم Jeg håper og tror at fabrikken er godt posisjonert for framtida, sier han. كازينو حي På spørsmål om hva han nå skal gjøre svarer Kure at han foreløpig ikke vet, bortsett fra at det ikke er aktuelt å fortsette i noen annen rolle i Norske Skog. – Jeg er interessert i skogskjøtsel og skal i hvert fall bruke litt mer tid i min egen skog, sier han og forteller at det dreier seg om 500 daa stor skog som ligger i Ås. Verken konsernledelsen eller Kure selv vil kommentere bakgrunnen for avgangen, men hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen gir uttrykk for sine frustra­ sjoner til Halden Arbeiderblad. لعب روليت مجاني – Jeg mener Kure er den i Norske Skog som kan mest om fiber og energi. Dette er et stort tap for hele treforedlingindustri­ en. Jeg er veldig bekymret for hva som nå skjer på Saugbrugs framover, sier han til avisen.