Industri

Lokal forståelse for skogbruket – nå

Stortinget har vedtatt at kommunene skal implementere en egen kommunedelplan om naturmangfold. – Uten kunnskap om bærekraftig skogbruk kan dette få utilsiktet virkning. Skogbruket må handle og tidsvinduet er nå! 

Det mener Heidi Finstad, administrer­ende direktør i Treindustrien. Hun er bekymret for skog-­ og treindustriens fremtidige tilgang på råstoff. Derfor har hun engasjert næringa til en dug­nad om å sørge for at informasjon og kunnskap om bærekraftig skogbruk kommer ut til beslutningstakerne i kommunene.

 

SAMARBEIDER

45 deltakere er foreløpig med i denne gruppa som skal arbeide for å sikre at kommunene ser sammenhengene mellom skogen, råstoffet, lokal verdi­skaping og arbeidsplasser.

– Verdikjeden skog og tre organi­serer dette arbeidet og mange organisasjoner i skogbruket er med. Med enda større engasjement fra skogeiersamvirket og helst de lokale skogeierlagene som er der det faktisk skjer i de enkelte kommunene, tror jeg vi kan nå fram enda mer effektivt, kommenterer Finstad som engasjerer seg sterkt i saken og er svært bekymret.

 

START DER DU BOR

– Det enkle er gjerne det beste. Det handler om å at alle vi som kan noe om dette og er i bransjen til daglig, starter opp i kommunen vi tilhører. Der kjenner man gjerne både ordfører og politikere, sier Finstad som mener oppfølgingen må være systematisk for å få bukt med presset. Informasjons­materiell har hun klart.

– Alle på Stortinget kommer fra en kommune. Der legges grunnlaget for beslutninger. Derfor må vi være på ballen lokalt. Alle vil jo ha tre, men ingen vil ha hogstflater. Men råstoffet må jo hentes fra noe sted og vi har all grunn til å være stolte av hvordan vi driver skogbruk i Norge. Men forstå­elsen for dette må økes lokalt, mener Finstad som oppfordrer alle aktører i næringen om å bli med på dugnaden

– som må skje nå

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 1. her.