Industri

Investerer stort på Haslestad sagbruk

Etter kjempeår for sagbruksindustrien de siste to årene, er investeringsviljen god. Bergene Holm investerer nå 70 millioner kroner på Haslestad sagbruk, som en første del av en større plan – med mål om å foredle mer norsk tømmer på de syv norske sagbrukene.Etter å ha løftet Nidarå sagbruk på Åmli med 350 millioner kroner, står Haslestad sagbruk i Holmestrand for tur. På sikt er planene å legge 200 millioner kroner i oppgraderinger i Holmestrand. Første spa´stikk er å øke tørkekapasiteten med to tørkekanaler fra svenske Valutec AB i løpet av neste år, – en investering på rundt 70 millioner kroner.

Neste tiltak blir å bytte ut sorteringsanlegget for rå trelast innen utgangen av 2024.

Med disse løftene forventer konsernet å heve produksjonen fra 137.000 m3 trelast til rundt 200.000 m3 trelast i året. Da vil det trengs 350.000 m3 tømmer. Og de 55 ansatte må få flere kollegaer.

I dag bruker Bergene Holm 1,15 millioner m3 tømmer på sine syv fabrikker på Sør- og Østlandet. Det tilsvarte 800 millioner kroner i 2021. Men med nye investeringer og planer har konsernet en vekststrategi frem til 2030, mener Bergene Holm.

Alt ifølge en pressemelding fra selskapet.

Med i vekstenplanene er også de heleide datterselskapene Bergene Holm Eiendom og ikke minst Biozin Holding som arbeider med å få opp et produksjonsanlegg for biodrivstoff ved siden av Nidarå sagbruk på Åmli i samarbeid med Shell. Et prosjekt som nylig fikk 750 millioner kroner fra EUs innovasjonsfond, (se egen sak).