Industri

Moelven investerer i nytt pelletsanlegg i Sverige

Pelletsprisene har doblet seg siste året, med oppgangen i energipriser. Nå investerer Moelven 382 millioner SEK i nytt pelletsfabrikk i Sverige. Investeringen knyttes mot satsingene på 635 millioner SEK de to svenske sagbrukene på Edanesågen og Valåsen tidligere i år, der restene nå altså skal bli pellets på nabotomta.I følge pressemelding fra Moelven skal den nye pellets-satsingen fullintegreres med Valåsen sagbruket i Karlsskoga. Meningen skal være å forsyne det økte behovet for fiberbasert energi som kommer som en konsekvens av utbyggingen, og anlegget skal bygges etter samme lest som på Sokna.

Fabrikken skal kunne produsere 80.000 pellets i første omgang, men dimensjoneres for å kunne øke til 105.000 tonn årlig på sikt. Anlegget skal være i drift høsten 2024 og pelletsen skal selges på det internasjonale markedet.

Alt i følge en pressemelding fra Moelven.