Industri

Biozin får 750 millioner kroner fra EU

EUs innovasjonsfond støtter ny teknologi knyttet til Europas klimastrategi – The Green Deal, og i sommer ble det klart at Biozins planer for biodrivstoffproduksjon i Åmli kom gjennom nåløyet.Prosjektet som opprinnelig sprang ut fra Bergene Holms idé om å bruke restproduktene fra sitt største sagbruk og lage halvfabrikatet bioråolje, har nå nådd nye dimensjoner. Med Shells inntreden i 2019 vil Biozin nå også raffinere biooljen selv til ferdig biodrivstoff. Og alt skal skje på det planlagte produksjonsanlegg som skal settes opp på nabotomta til Bergene Holms sagbruk på Nidarå i Åmli. Med et råvareforbruk på omkring 2000 m3 flis om dagen blir imidlertid restprodukter fra sagbruket fort for knapt og alt aktuelt råstoff fra Rogaland, Agder og Telemark vil bli av interesse. Også grot og bark.

Dette vil bli det første fullskala anlegget for Shells nyutviklete teknologi IH2® som forøvrig har blitt utviklet på en demo i India i over ti år. Produksjonen skal være på 110 millioner liter ferdig drivstoff til fly og tungtransport på vei og til sjøs, med et klimamål om å spare utslipp på 2,57 millioner CO2-ekvivalenter. Og tilskuddet fra Eu kan komme godt med. Den totale prislappen er forventet å komme opp i rundt ti milliarder kroner. Nå er finansieringen for arbeidet fremover sikret. Planen er at anlegget skal produsere sine første litere en gang mellom 2026 og 2028. Les mer i neste nummer av Norsk Skogbruk, nr 7/8.