Industri

AT Skog kjøper et sagbruk til

Bare noen uker etter at AT Skog ble eneeier av Telemarksbruket meddeles at samvirkeforetaket også har overtatt alle aksjene i Eikås Sagbruk AS. Denne bedriften ligger i Hægebostad i Agder, foredler drøyt 40 000 m3 tømmer og har 35 ansatte.

Sagbruket ble etablert tilbake i 1956, men dagens eiere, familien Telhaug, kom inn etter en konkurs i 1998. Daglig leder John Anker Telhaug (65) forteller til Norsk Skogbruk at de er tre brødre pluss et søskenbarn på eiersiden, og at bedriften nå selges i forbindelse med et generasjonsskifte. – Jeg er en del av handelen og skal fortsette som daglig leder i hvert fall ut 2022, sier Telhaug. Eikås Sagbruk satser på høy grad av videreforedling, foruten selve saga finnes det høvleri, produksjon av trykkimpregnert, precut og beiseanlegg. Resultatene har vært gode de siste årene, overskuddet før skatt har vært på mer enn 4 millioner både i 2018 og 2019. – Og 2020 blir enda en god del bedre, sier Telhaug. Han vil naturligvis ikke fortelle hvilket beløp som har skiftet eier når 90% av aksjene nå er overdratt, AT Skog hadde fra før en eierandel på 10%. – Vi synes de betalte for lite, mens AT Skog mener de betalte for mye. Slik er det gjerne ved kjøp og salg, sier John Anker Telhaug. •