Forskning

Serie Biodrivstoff: Betinget fremtidsoptimisme i skogsektoren

TEKST: ERIK TRØMBORG, TORJUS BOLKESJØ OG PER KRISTIAN RØRSTAD, NMBUDen økonomiske utviklingen i skogsektoren synes mer usikker enn tidligere, og de mange driverne knyttet til marked, teknologi, klima og miljø drar sektoren i ulike retninger. Og aktørene i skog­ og bioenergirelaterte virksomheter er i denne sammenheng «betinget optimistiske».

«I denne artikkelserien i Norsk Skogbruk diskuterer forskere ved prosjektet BioNEXT hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom, effektiv og bærekraftig. Dette er den tredje artikkelen i serien.»

Les mer om fremtidsoptimismen i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om utfordringer og muligheter for å produsere skogbasert biodrivstoff i Norge i Norsk Skogbruk nr 1 og Norsk Skogbruk2.