Aktuelt

Utsikter til rik blomstring på gran

Den tørre og varme sommeren i fjor gir rik blomstring på gran i år, og håp om en god frøhøst. For midlere og høyere høydelag i Øst­Norge og for Midt­ og Nord­Norge er det stort behov for å forsterke frølagret.TEKST: FRODE HJORTH, SKOGFRØVERKET FOTO: RAGNAR JOHNSKÅS, SKOGFRØVERKET

De knoppene som skal skyte denne våren, ble anlagt i fjor. Granas «beslutning» om det skal anlegges knopper for vegetativ vekst eller for blomster påvirkes i stor grad av værforholdene i månedsskiftet juni-­juli: Varmt og tørt vær i perioden før knoppdan­ nelse, som resulterer i «tørkestress», bidrar til at trærne bestemmer seg for å anlegge blomsterknopper. Normalt går det derfor 6–8 år mellom hver blomstring, og i nord­ lige og høyereliggende områder blomstrer grana enda sjeldnere. Frølageret for Nord­ Norge består nå hovedsakelig av frø som ble sanket helt tilbake i 1970. Dette frøet har tapt seg i kvalitet, og det er et stort behov for å fylle opp lageret med nytt frø. Også for midlere og høyere høydelag på Østlandet og i Trøndelag er det et stort behov for ny til­ førsel av frø.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.