Forskning

Klimaendringer baner vei for barkbillene i Europa

Det Europeiske skoginstituttet (EFI) har lagt frem en rapport som oppsummerer hvordan vi kan håndtere forventede økte barkbilleutbrudd i europeiske barskoger. Varmere klima kan gi betydelig mer skader, også i Norge.TEKST: JOHN OLAV OLDERTRØEN

NIBIO-Rapporten ble fremlagt under ThinkForest­ arrangementet «How to respond to forest disturbances in Europe» i Tsjekkia.
– Varmere somre kan føre til at vi får to generasjoner barkbiller i Norge, forteller seniorforsker Paal Krokene ved NIBIO. Han har vært medforfatter av EFIs rapport.

– Om vi i tillegg får mye skadet skog som følge av kraftige stormer, tørkestress og snø­ brekk, øker risikoen for at vi vil få hyppigere og mer alvorlige barkbilleutbrudd i fremtid­ en. Mest sannsynlig vil vi få et rolig barkbille­ år i Norge, men alt avhenger av hvordan sommeren blir. Barkbillesituasjonen er blitt mer uforutsigbar enn tidligere.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.