Forskning

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold

 Etter omfattende snøbrekk forrige vinter ble grupper av grantrær angrepet av barkbiller. Nå har insektforskere fra NIBIO funnet ut hvilke arter som er skyldige.

TEKST: MORTEN GÜNTHER, NIBIO

Skogbrukssjef Sanela Jacobsen i Sandefjord kommune har tatt med seg NIBIO­forskerne Torstein Kvamme og Bjørn Økland til Ingar Aadnes skogeiendom sentralt i Andebu. Målet er å undersøke skogskadene nærmere. – Angrepet startet ikke før sent på høsten, forklarer Aadne. Det startet i tretoppene og har etter hvert bredd seg nedover stammene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.