Aktuelt

Markfuktighetskart: Finner den minst fuktige veien for å unngå sporskader

 Når Statens kartverk nå utarbeider en detaljert høydemodell over Norge, gir det muligheter for mange ulike digitale kartprodukter. Et slikt produkt er markfuktighetskart og det kan være til stor hjelp ved planleggingen av drifter.

Markfuktighetskart er – som navnet sier – kart over hvor vannet går i jordsmonnet. Det viser altså ikke bare hvor det er åpent vann, bekker og myrer, men også hvilke veier vannet tar i bakken der det er helling og forsenkninger. Enkelte av andelslagene har fått laget seg egne markfuktighetskart og brukt dem i noen år allerede, men nå er et prosjekt som gjør denne typen kart tilgjengelig for alle i ferd med å avsluttes.

Det er Skogeierforbundet i samarbeid med Viken Skog, Allskog, Norskog, Nibio, Skogkurs og Landbruksdi­ rektoratet som har stått bak prosjektet. Ida Aarø i Skogeierforbundet har vært pro­sjektleder. Hun forteller at prosjektgruppa i løpet av prosjektperioden på drøyt et år har etablert rutinene for å lage landsdekken­ de markfuktighetskart. Kartene er basert på Kartverkets høydedata, men selve kart­ produktet er det firmaet Geodata som har utarbeidet etter spesifikasjoner fra prosjekt­ gruppa. – Nibio var sentrale i bestillingen av karte­ ne. De drifter nettstedet Kilden hvor disse kartene ligger åpent tilgjengelig for innsyn, sier hun.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.