Drift og Maskiner

– Stort ansvar

To av lagene i Allskog Entreprenør stammer fra oppkjøpet av Tørvik Skog, blant dem er lag 6, som vi møter i Eide nord for Molde. Her er det Hans Olav Lassen (36) som er lagleder og sitter på hogstmaskinen, mens Kristian Aune (39) kjører lass- bærer. Begge har mange år bak seg i skogen.

Hans Olav Lassen er sønn av Olav Lassen, tidligere eier av Tørvik Skog og nå daglig leder i Allskog Entrepre- nør. Også disse gutta er ukependlere, med bosted i henholdsvis Levanger og Leksvik. Lassen har bakgrunn som industrimekaniker, men måtte etter hvert erkjenne at ryggen tålte bedre å sitte i førersetet på en skogsmaskin enn å stå på et betonggulv. Han føler det er ansvarsfullt å være lagleder i Allskog Entreprenør. – Det hviler resultatansvar på det enkelte lag, forklarer han.Daglig leder Olav Lassen har den utfordrende jobben det er å være dag- lig leder for Allskog Entreprenør. Han sier det har vært vanskelig å skaffe sjåfører og en krevende kabal å ha passende bemanning til de åtte lagene. – Jeg tror lønnsomheten ville blitt bedre om vi opererte med seks spissede lag, med tre mann på hvert lag. Da vil tredjemann kunne settes inn der det trengs og presset på de to andre bli litt mindre, sier han.

Les også Nytt lag i bratta

Les også – Veiregler og velteplasser – mest problematisk

Les hele Norsk Skogbruk nr 5 her.