Drift og Maskiner

Nytt lag i bratta

Det finnes ingen lokale skogsentreprenører i Romsdal, Allskogs drifter i regionen utføres derfor av lag fra Allskog Entreprenør. Det betyr at det nå er ukependlende trøndere som manøvrerer skogsmaskinene opp de ofte bratte liene.

Langt opp i lia ved Eidsvåg møter vi det som i Allskog Entreprenør beteg- nes som lag 3. Det består av lagleder Torbjørn Gunnes (50) i hogstmaskinen og ungguttene Even Restad (29) fra Trondheim og Magnus Stene (24) fra Selbu som kjører lassbærer på skift.Gunnes har nå halvannet år bak seg i en relativt ny Ponsse Scorpion og produserer på en relativt lang dag bortimot 200 m3 tømmer i det rundt 55 år gamle granplantefeltet. Her er det plantet tett og diameterspredningen er stor, men det er ganske mye grovt og sagtømmerandelen ligger på mer enn 70 %. Gunnes er ingen nybegynner i skogen, allerede som 16-åring var han i gang med motorsag og landbruks- traktor hjemme i Rennebu. Siden har han drevet gård med melkeproduksjon og hatt mange år i anleggsbransjen. Men da Allskog Entreprenør skulle opprette et nytt lag benyttet han sjansen til et comeback i skogen. At dette innebærer ukependling plager ikke mannen, det er han vant til. Kjøring i bratta går også greit, i et par drifter har hogstmaskina vært forankret ved hjelp av T-vinsjen som Allskog Entreprenør har anskaffet.

– Jeg stoler på at wiren holder, sier han rolig. Og når en drift er fullført klatrer Gunnes opp i gravemaskinen som laget har med seg og utbedrer kjøreskadene på vei ned igjen. I disse liene er det ikke uvanlig å måtte grave litt for å komme fram, og etter avsluttet drift er det så godt som alltid nødvendig.

I drifta vi besøker er det rundt en kilometer driftsvei og den er temmelig bratt. Så for å holde unna kjøres lassbæreren nærmest døgnet rundt. Ingen av de to sjåførene har mer enn noen uker bak seg i maskinen, så læringskurven er omtrent like bratt som driftsveien. Og etter fire dager er ukas lovlige arbeidstimer brukt opp og laget setter kursen hjemover imot Trøndelag.

Even Restad har også bakgrunn fra anleggsbransjen og har arbeidet både 7-7 og 14-14, altså intensive arbeids- perioder avløst av fri. Slik er det også her, men altså med fire dagers jobb og tre dager fri. Magnus Stene sin maskin- erfaring stammer hovedsakelig fra ulike traktorer, han har arbeidet for en landbruksentreprenør i Selbu, ikke minst med snøbrøyting. Nattarbeid er dermed ikke nytt for ham, men etter en natt på lassbæreren og stempling av tømmeret etterpå blir det godt å få seg noen timers søvn i det lokale husværet som skogbruksleder Hjørdis Asphol har skaffet karene.

Les også Stort Ansvar