Drift og Maskiner

Returordning for kjetting

Utslitte kjettinger blir ofte bare stuet bort og glemt selv om mer enn 3/4 av materialet er igjen. Det vil Lilleseth Kjetting endre på ved å innføre en panteordning. Og retur av gamle kjettinger vil gi rabatt ved kjøp av nye. 

Produsenten på Skarnes arbeider med utvikling av en ny kontainer som skal gjøre retur enkelt og tilgjengelig. Stine Lilleseth, markedssjef i Lilleseth Kjetting forteller at de i samarbeid med Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge, NBMU og Telenor arbeider meden kontainer som skal utstyres med sensorteknologi og kommunikasjon.

Verden opplever råvaremangel og høye stålpriser og kjettinger består av relativt reint stål. Lilleseth ønsker der-for å få samle inn utslitte kjettinger, blant annet ved å plassere kontainere hos forhandlerne. Tanken er at du skal kunne levere inn et sett med kjettinger, uavhengig av merke, og få rabatt på et nytt sett med kjettinger, heter det i en pressemelding.

– Vi har foran denne sesongen lan-sert en ordning for retur av kjettinger som vil skape en helt ny standard innenfor landbruket for å sikre gjen-vinning av råvare det er knapphet på. I første omgang skal returpunktet være i form av en kontainer stasjonert hos forhandlerne, og fle

re av disse har allerede meldt sin interesse. I starten vil rabatten ved retur av kjetting gis manuelt, men på sikt ser vi for oss en mer automatisert prosess. Det kan være så enkelt som å få en rabattkupong eller en kode tilsendt på telefonen, sier Stine Lilleseth.

Lilleseth Kjetting er en 74 år gammel familiedrevet bedrift med 12 ansatte, og omsetningen i 2021 vil bli på ca 63 millioner kroner. I høysesongen leverer bedriften ut 12 tonn med kjettinger daglig og i årenes løp har de levert i alt 75 000 tonn med kjetting.

 

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her